Deadline med alvorlige følger

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Deadline var opprinnelig en linje som var trukket på et fengselsområde. Dersom fangene overtrådte grensen, ble de skutt på stedet. Overtredelse av vår tids deadline har ikke like dramatiske konsekvenser.

Illustrasjonsfoto © age fotostock/GV-Press/NordicPhotos

Uttrykket deadline kommer fra amerikansk-engelsk, og et av de eldste kjente eksempler dreier seg nettopp om amerikanske forhold. I The Oxford English Dictionary står et sitat fra en redegjørelse i den amerikanske kongressen i 1864, altså mens borgerkrigen fremdeles pågikk. Det dreide seg om innretningen av en militær fangeleir: «The «dead line», beyond which the prisoners are not allowed to pass» (1). I sitatet er ordet satt i anførselstegn. Det tyder på at uttrykket ennå var nytt eller ikke riktig offisielt (2).

I dette tilfellet hadde ordet sin opprinnelige stedlige betydning. Siden har det fått den overførte tidsbetydningen: et tidspunkt man ikke må overskride. Spesielt brukes deadline om aller siste frist for innlevering av stoff til aviser, tidsskrifter og bøker. I The Oxford English Dictionary er slik bruk registrert fra omkring 1920 (1).

Ordet deadline kom i bruk i Norge i 1950-årene (3). Man har forsøkt seg med forskjellige avløserord, bl.a. leveringsfrist, tidsfrist og dødstrek (4). Da jeg var med i redaksjonen i studentbladet Æsculap i 1990-årene, brukte vi konsekvent uttrykket dødlinje, som også finnes på dansk (5), men ingen av disse forslagene har erstattet deadline. På dansk har man synonymet «skæringsdato» (5), som også gir en rekke treff på norsk (skjæringsdato), men det står ikke i allmennordbøkene. Dødlinje brukes for øvrig i idrettsspråket, særlig i fotball, da som betegnelse på linjen som avgrenser banen på tverrsidene.

Ordet deadline er kommet for å bli. Det har for lengst fått plass i allmennordbøkene, og i mediearkivet Retriever er det registrert nesten 5 000 ganger (26.4. 2010). Det er et eksempel på direkte lån – vi skriver og uttaler det som på engelsk. Det kan by på problemer å innpasse slike lånord til norsk bøyningsmønster. Ifølge Bokmålsordboka er deadline et ubøyelig hankjønnsord (6), mens andre anbefaler deadlines i flertall (7, 8). Ord som bevarer engelsk flertalls-s, er gjerne slike som ikke er fullt integrert i språket, men i uttale og/eller skrivemåte har preg av sitatlån, slik som skinheads, slides og evergreens (9, 10).

Enhver skribent må holde deadline. Men konsekvensen for den som ikke gjør det, er heldigvis ikke like ille som i amerikanske fengsler på 1800-tallet.

Anbefalte artikler