Nytt hormonmiddel overbeviser ikke

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Ny østrogenreseptormodulator motvirker osteoporose, men har også bivirkninger.

I 2002 kom studien som slo hull på myten om den positive verdien av hormonsubstitusjonspreparater for menopausale plager. Imidlertid jakter legemiddelindustrien fortsatt på et hormonprodukt som tar vare på de positive og begrenser de negative effektene. Nå lanseres lasofoksifen som det siste blant flere midler med en selektivt modulerende effekt på østrogenreseptorer. Disse midlene virker gunstig på postmenopausal osteoporose, men kan samtidig gi hetetokter og tørre slimhinner.

I en randomisert kontrollert studie på effektene av lasofoksifen fant forskerne en absolutt risikoreduksjon for ryggbrudd (10 %), brudd utenom ryggen (6 %) og hoftebrudd (1 %) hos kvinner med osteoporose (1). Studien omfattet vel 8 500 kvinner i alderen 59 – 80 år med beintetthetsskår < –2,5. Funnene omfattet også en reduksjon for østrogensensitiv brystkreft og all brystkreft på 1 % hver. Risiko for hjerteinfarkt og slag gikk ned med hhv. 2 % og 1 %. Signifikant (16 %) flere kvinner i lasofoksifengruppen hadde hetetokter.

– De viktigste gevinstene er den bruddforebyggende effekten. Baksiden av medaljen er at risikoen for venøs trombose og for lungeemboli økte med 1 %, mens risikoen for dødelig slag gikk opp med 0,2 %, sier lege og seniorforsker Gro Berntsen ved Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling.

– Den samlede dødsrisikoen var lik for behandlingsgruppen og kontrollgruppen. Dermed går vinningen opp i spinningen. Studien omfattet utelukkende kvinner med beinskjørhet, mens kvinner med brystkreft eller tidligere venøs trombose ble ekskludert. Foreløpig er det derfor uklart om resultatene er gyldige for andre grupper, spesielt kvinner med økt risiko for hjerte- og karsykdom. For kvinner med osteoporose som ønsker å forebygge brudd, er bl.a. bisfosfonater like effektivt, men lasofoksifen kan vurderes som et aktuelt andrevalg, sier Berntsen.

Anbefalte artikler