Ny kunnskap om hjertesvikt

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Endret lokalisering av β₂-adrenerge reseptorer i kardiomyocytter fører til unormal cAMP-signalering

β₁- og β₂-adrenerge reseptorer i cellemembranen i kardiomyocytter medierer autonom stimulering av hjertefunksjonen ved å regulere danningen av cAMP. Selektiv stimulering av de to reseptorsubtypene gir ulik respons. Membranlokaliseringen av disse reseptorene antas å ha en viktig rolle i hjertefysiologien. Nå har engelske og tyske forskere brukt tredimensjonale mikroskopiske teknikker for å undersøke lokaliseringen av β-adrenerge reseptorer og cAMP-signalering i rotter (1).

I kardiomyocyttene hos friske rotter var β₂-reseptorindusert cAMP-signalering avgrenset til inne i de transverse tubuli. I kardiomyocyttene i en rottemodell for hjertesvikt var imidlertid de β₂-adrenerge reseptorene redistribuert fra de transverse tubuli til andre deler av cellemembranen. Dette førte til en diffus cAMP-signalering. Funksjonelle β₁-adrenerge reseptorer var fordelt over hele celleoverflaten hos både friske og hjertesyke rotter.

– Disse funnene øker vår forståelse av hvordan signaloverføringen gjennom β-adrenerge reseptorer endres ved hjertesvikt, sier professor Finn Olav Levy ved Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo og Senter for hjertesviktforskning, Oslo universitetssykehus.

– Mens stimulering av β₂-adrenerge reseptorer har vært sett på som mindre farlig enn stimulering av β₁-adrenerge reseptorer, tyder disse funnene på at dette endres til å bli mer farlig ved hjertesvikt. Funnene utdyper resultater fra vår egen forskning omkring endring av β-adrenerg signalering ved hjertesvikt. Forskningen vil bedre vår forståelse av hvorfor betablokkere bedrer leveutsiktene for pasienter med hjertesvikt og hva slags betablokkere som gir best effekt, sier Levy.

Anbefalte artikler