()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn som spiser fet fisk minst én gang i uken ved ett års alder har betydelig lavere forekomst av eksem ved to års alder. Inntak av tran har ikke denne effekten.

  Forekomsten av allergiske sykdommer hos barn har økt de siste 30 – 40 årene – også i Norge. I 2000 startet forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet et intervensjonsprosjekt for å forebygge allergiske sykdommer hos barn. I avhandlingen Challenges in primary prevention of allergy. The prevention of allergy among children in Trondheim (PACT) study studerte Torbjørn Øien bl.a. om risikofaktorer for allergisk sykdom ble endret gjennom intervensjonstiltak.

  PACT er en kontrollert prospektiv intervensjonsstudie. Intervensjonspakken besto av økt inntak av fet fisk og tran, redusert tobakkseksponering og redusert fukt i boligen under graviditeten og i barnas to første leveår.

  – I intervensjonsgruppen var inntak av fet fisk og tran høyere enn i kontrollgruppen. Gravide i intervensjonsgruppen røykte mindre, men nedgangen var trolig et resultat av en tidstrend. De som ikke sluttet å røyke spontant, lot seg ikke påvirke av vår intervensjon. Tiltak mot fukt i boligen nådde ikke frem. Inntak av fisk og sammenhengen med eksem var tydelig: Fisk hadde en beskyttende effekt mot eksem – spesielt når ettåringen spiste fet fisk minst én gang i uken. Inntak av tran viste ingen sammenheng med forekomsten av allergisk sykdom. Derfor tror vi at fet fisk må inneholde noen andre allergibeskyttende faktorer enn omega-3-fettsyrer, sier Øien.

  Han disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 9.4. 2010.

  Ordforklaringer

  Allergiske sykdommer: I denne studien omfatter dette astma, eksem og høysnue.

  PACT-studien: Intervensjonsstudie blant gravide kvinner og små barn. Studien var basert på selvrapportering hos to grupper. Deltakerne svarte på spørreskjema under svangerskapet, seks uker etter fødsel og da barna var ett og to år gamle. Gravide i intervensjonsgruppen skulle spise fet fisk minst to dager i uken og ta tran, og barna skulle få tran fra de var 4 – 6 uker og fet fisk fra seks måneders alder. Røykende gravide i intervensjonsgruppen fikk tilbud om strukturert røykeavvenning og råd om hvordan de kunne oppdage fukt i hjemmet og redusere risiko for fukt. Kontrollgruppen fikk samme type kostholdsveiledning, råd om røyking og inneklima som andre gravide og småbarnsforeldre ellers i landet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media