Doping med veksthormon virker

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Veksthormon, særlig gitt sammen med testosteron, øker sprintevnen, men gir ikke økt utholdenhet, styrke eller spenst.

Illustrasjonsfoto © age fotostock/GV-Press/NordicPhotos

Veksthormon brukes ulovlig av mange idrettsutøvere, gjerne i kombinasjon med testosteron, men den prestasjonsfremmende effekten er ikke dokumentert.

I en randomisert, blindet studie (1) med 96 fysisk aktive personer med gjennomsnittsalder 28 år ble mennene (n = 63) randomisert til å få placebo og veksthormon med eller uten testosteron i åtte uker. Kvinnene (n = 33) ble randomisert til placebo eller veksthormon.

Veksthormon økte sprintkapasiteten med 3,9 % (95 % KI 0,0 – 7,7 %) for menn og kvinner samlet og med 8,3 % (KI 3,0 – 13,6 %) for menn som også fikk testosteron. Utholdenhet, styrke og spenst var uendret. Økningen i sprintkapasitet var borte seks uker etter seponering.

– Til tross for at veksthormon har vært misbrukt som dopingmiddel i flere tiår, er dette den første studien som på en overbevisende måte dokumenterer effekt av slike hormoner på fysisk yteevne, sier medisinsk sjef Per Wiik Johansen i Antidoping Norge. Studien er finansiert at World Anti-Doping Agency (WADA).

– Hvilken betydning en effekt av veksthormon, eventuelt i kombinasjon med testosteron, kan ha i toppidretten er uklart. Dosen som ble brukt er lavere enn hva som er rapportert brukt blant eliteutøvere, og dette begrenser tolkingen av resultatene. Studien kan heller ikke si noe om bivirkninger.

Nye analysemetoder for veksthormondoping er nå utviklet og tatt i bruk. Hittil er ingen norske utøvere tatt for doping med veksthormon, men det utelukker ikke at slike midler blir brukt også i Norge, sier Wiik Johansen.

Anbefalte artikler