Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Brystsmerter skyldes ikke alltid hjertesykdom. Ikke sjelden kan forklaringen ligge i spiserøret.

Dag Arne Lihaug Hoff. Foto Jørgen Barth, Universitetet i Bergen

Befolkningsstudier viser at prevalensen av ikke-kardiale brystsmerter er ca. 25 %. Det er estimert at 23 – 80 % kan forklares ut fra endringer i spiserøret.

Dag Arne Lihaug Hoff har i sin avhandling undersøkt pasienter med funksjonelle brystsmerter. Han har vurdert om smerte kan komme som følge av mekanisk påvirkning (stress/deformering) eller om de skyldes iskemi i spiserørsveggen. 28 personer i alderen 30 – 70 år deltok i undersøkelsene, hvorav 14 med funksjonelle brystsmerter.

– Pasientene hadde gjennomgått hjerteundersøkelser uten at man fant årsaken til brystsmertene. Vi gjorde i tillegg undersøkelser som utelukket reflukssykdom, muskel-skjelett-sykdom, lungesykdom, angst og depresjon. Deretter gjennomgikk de en ballongtest, forklarer Hoff.

En ballong føres ned i spiserøret og fylles med vann. Ved hjelp av ultralyd, laserdoppler og trykkmålinger får man kontinuerlige nåtidsdata om spiserørsveggen.

– Pasientene rapporterte symptom og kjente igjen symptomet som smerten de opplevde ved anfall. Vi fant at de hadde en utvidet og stivere oesophagus enn friske personer og at stivheten skyldtes økt muskeltonus, et tegn på hyperreaktivitet i spiserøret. Symptomresponsen var knyttet til mekanisk stress, ikke iskemi, som indikerer stimulering av mekanoreseptorer i spiserøret, sier Hoff.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 26.2. 2010 med avhandlingen Esophageal pain sensation during bag distension – biomechanical or ischemic in origin?


Ikke-kardiale brystsmerter: Ingen formell diagnose, indikerer bare at hjertet ikke er kausalt involvert. En tilstand som omfatter ulike symptomer, funn og derav ulike diagnoser.

Funksjonelle brystsmerter (med sannsynlig opphav i spiserøret): Smerter eller ubehag midt i brystet som er av ikke-brennende karakter. Reflukssykdom og vevsendringer som kan forklare dysmotilitet i spiserøret må være utelukket. Symptomet skal ha både varighet og hyppighet og ikke ha kardial årsak.

Ballongtest: Gammel diagnostisk test brukt for å avdekke om spiserøret er utgangspunktet for brystsmerter. Videreutviklet slik at den i dag, i tillegg til symptomrespons, bl.a. gir oss data om trykk samt mekaniske og sirkulasjonsmessige forhold i spiserøret.

Anbefalte artikler