Astma fra mor til barn

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Astma hos mor gir litt hyppigere astma hos barnet enn dersom det er far som er plaget. Det viser en ny metaanalyse.

Illustrasjonsfoto © GV-Press/NordicPhotos

Analysen er basert på 33 pasient-kontroll-undersøkelser og tverrsnittsstudier fra perioden 1966 – 2009 (1). Risikoen for astma hos barn av astmatiske mødre sammenliknet med risikoen for dem som hadde mødre uten astma, var signifikant økt (OR 3,0, 95 % KI 2,6 – 3,6). Tilsvarende tall når det gjaldt fedrene var 2,4 (95 % KI 2,1 – 2,8).

Ved en sammenlikning av oddsratioene ga maternell astma en litt større, men signifikant, risiko enn paternell astma (3,0 versus 2,4, p = 0,037). Effekten av hvilken forelder som hadde sykdommen ble svekket og var ikke signifikant ved analyse av studier hvor astma var diagnostisert av lege og i studier med barn over fem år.

– Den ganske lett forhøyede risikoen for selvrapportert astma hos småbarn kan kanskje skyldes den tette kontakten med moren in utero og i de første leveår og dermed felles miljøfaktorer. En annen mulighet er at mødre med astma observerer og gjenkjenner symptomene hos barna i høyere grad. En avklaring av spørsmålet krever en prospektiv studie, sier Ronald Dahl ved lungemedisinsk avdeling ved Århus universitetssykehus (2).

Anbefalte artikler