Nytt liv

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Genetikeren Craig Venter og hans gruppe har etter alt å dømme klart å lage en levende organisme av utelukkende syntetiske DNA-sekvenser. Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 er navnet. Ti års innsats, 20 forskere og investeringer på omtrent 40 millioner dollar ligger bak det banebrytende eksperimentet der man for første gang har skapt syntetisk liv. Dette åpner muligheten for at organismer med spesielle egenskaper kan bygges fra grunnen av. Men hva det vil føre til i praksis, er det altfor tidlig å si noe om.

Anbefalte artikler