Alarm! Alarm!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Helsetilsynet har gjennomført en risikoanalyse av kvaliteten på norsk kreftbehandling. Nå slår direktør Lars E. Hanssen alarm. Han mener risikonivået er for høyt og at dette langt på vei er et ledelsesproblem. «Det er uakseptabelt at styre og ledelse i helseforetakene ikke kjenner kvaliteten på tjenestene de leverer. Da driver de med altfor høy risiko,» uttalte han til Dagens Næringsliv 4. juni 2010. La oss håpe det litt byråkratiske språket i rapporten ikke demper lyden av alarmklokkene!

Anbefalte artikler