Sjekklister for den stressede legen

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Rowe, L

Kidd, M.

First do no harm

Being a resilient doctor in the 21th century. 142 s, tab. New York, NY: The McGraw-Hill, 2009. Pris USD 30

ISBN 978-0-07-027697-0

Forfatterne er to erfarne og fremtredende australske allmennmedisinere. Tittelen henspiller på at de mener at dette etiske påbudet også må gjelde for legen selv og hans/hennes familie og øvrige liv. Denne lille, heftete boken er dermed intet mindre enn et ambisiøst forsøk på å gi den lesende legen all den hjelp han/hun trenger for å få et godt liv.

Som bekjent er det i stor grad våre relasjoner som bestemmer hvordan vi får det i livet, og forfatterne legger derfor hovedvekten på våre forskjellige relasjoner. Etter et kapittel om å være lege generelt, kommer det kapitler om vår relasjon til oss selv, vår helse, egen lege, familie og venner, våre kolleger, pasienter og faglige foreninger. Etter å ha gitt råd om hvordan håndtere egen personlig krise, sammenfattes det hele i åtte prinsipper for å være en motstandsdyktig lege. I tillegg finner man noen sjekklister med kriteriene for de viktigste psykiatriske lidelsene hos leger. Jeg bør kanskje ikke røpe alle de åtte prinsippene, men her er tre eksempler: Gjør ditt hjem til et fredfylt sted. Ta vare på gode relasjoner. Kontroller stress, ikke mennesker.

Boken ser liten ut, men er enormt innholdsrik. Hvert kapittel vil nevne alt som måtte være relevant innenfor temaet, samtidig som det inneholder både sjekklister for å identifisere at legen har et problem og råd om hvordan ulike problemer kan og bør håndteres. For å få med seg alt har forfatterne satt opp det meste av stoffet i kulepunkter og sjekklister. For leseren blir det derfor som når man får utdelt hovedpunktene i et foredrag som man ikke har hørt bli fremført. Fortellingen, og dermed gjenkjennelsen, mangler. Leseren må lage seg sin egen fortelling basert på de kulepunktene som måtte oppleves som relevante. Den vil derfor best fungere som en oppslagsbok hvor man kan gå rett til det kapitlet som gjelder de problemene man måtte være oppe i, og der bli satt på sporet av hva som kan være problemet, og hvordan det kan takles. Gjør man det, vil man nok likevel kunne savne referanser til litteratur som utfyller og utdyper. Det er det ikke funnet plass til her.

Selvsagt er heller ikke dette alt du trenger for å få til et godt legeliv. Men tar du deg tid til å sjekke kulepunkter og sjekklister, vil du nok kunne komme på sporet av noe som kanskje kan bli betydelig bedre, om du prøver å gjøre noe med det.

Anbefalte artikler