Rikholdig bok om personlighet

Sigmund Karterud Om forfatteren
Artikkel

Evang, A.

Utvikling, personlighet og borderline

408 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2010. Pris NOK 498

ISBN 978-82-02-31621-1

Utvikling, personlighet og borderline av Anders Evang kom første gang ut i 1986. Dette er femte reviderte utgave. Det er således i utgangspunktet en bok som er godt etablert innenfor utdanninger i psykisk helsevern.

I teksten setter man søkelyset på borderline (emosjonelt ustabil) personlighetsforstyrrelse. I tillegg er det en bred omtale av psykoanalytisk egopsykologi, utviklingspsykologi og generelle sider ved personlighetsforstyrrelser. Evangs beskrivelse av fagfeltet byr på mange perspektiver og mye faktakunnskap, og boken er oppdatert på det meste. Dialektisk atferdsterapi er imidlertid litt stemoderlig behandlet, og kapitlet om medikamentell behandling refererer for det meste til amerikanske retningslinjer fra 2001. Nyere engelske retningslinjer (NICE 2009) for behandling av borderline personlighetsforstyrrelse burde nok vært omtalt.

Denne nye utgaven har inkludert tre kapitler med nytt stoff om nevrobiologi, tilknytning, mentaliseringsteori og mentaliseringsbasert behandling. Dette er prisverdig. Den første egopsykologisk funderte delen henger imidlertid litt dårlig sammen med den siste mentaliseringsbaserte delen. For den historisk bevisste leser er denne spriken interessant idet den viser hvor mye fagfeltet har utviklet seg i disse 24 årene mellom første og seneste utgave. For nybegynneren kan dette virke forvirrende. Hva er det som «gjelder»? Første eller siste del? Uansett er boken så rikholdig at den fortsatt har relevans for studenter og fagfolk i psykisk helsevern.

Anbefalte artikler