Sigmund Karterud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigmund Karterud

Sigmund Karterud
03.05.2018
Sara Selvik og medarbeidere fremhever behandlingsmetoden STEPP som de har god erfaring med ved Sykehuset Namsos og Nidaros DPS ( 1 ). De skriver avslutningsvis at «det er viktig at debatten om god...
Sigmund Karterud
05.03.2018
Det finnes veldokumenterte behandlingsmetoder for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Pasienter som bor i distriktene, mottar ikke dette tilbudet. Helsedirektoratet må ta...
Sigmund Karterud
17.04.2008
Volmer, F. The self 212 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-450-0653-7 Fred Vollmer er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. Denne boken er delvis basert på hans...
Sigmund Karterud, Christian Schlüter
03.04.2003
Vi takker for en utmerket anmeldelse av vår bok Selvets mysterier ( 1 ) i Tidsskriftet, skrevet av kollega Jan C. Frich ( 2 ). Frich kommenterer den uforskammede mangelen på referanseliste i boken...
Sigmund Karterud, Theresa Wilberg
30.08.2002
I løpet av de senere årene har den innflytelsesrike American Psychiatric Association (APA), utarbeidet behandlingsretningslinjer for forskjellige psykiatriske lidelser. Disse har inspirert til...
Sigmund Karterud
03.06.2010
Evang, A. Utvikling, personlighet og borderline 408 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk, 2010. Pris NOK 498 ISBN 978-82-02-31621-1 Utvikling, personlighet og borderline av Anders Evang kom første...
Sigmund Karterud
25.06.2013
Martin, Jack McLellan, Ann-Marie The education of selves How psychology transformed students. 230 s. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-991367-1 Dette er en fagkritisk...
Sigmund Karterud
23.04.2013
Deaux, Kay Snyder, Mark The Oxford handbook of personality and social psychology 858 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-539899-1 I denne håndboken...