Oppslagsverk om pancreaskreft

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Neoptolemos, JP

Urrutia, RA

Abbruzzese, JL

Pancreatic cancer

2 bd. 1 390 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 399

ISBN 978-0-387-77497-8

De renommerte redaktørene av dette tobinds «leksikonet» om pankreaskreft har påtatt seg en ambisiøs oppgave med å presentere en komplett sammenstilling av det som er verdt å vite om pankreaskreft. Følgelig er dette aktuelt og av interesse for alle som arbeider med denne sykdommen. Boken er ikke bare rettet mot klinikeren, men like mye mot områder innen basalforskning eller klinisk forskning. De to bindene er delt inn i tre deler, hvor en seksjon, kalt «The nature of pancreatic cancer», beskriver alt fra embryologisk utvikling og stamceller til cellesyklus, molekylære signalveier, musemodeller og differensiering mellom ulike tumorer i pankreas. Tematikken er fordelt på 25 kapitler som er omfattende på hver sine områder, men likevel ikke alltid uttømmende i sine enkeltheter.

Bind to inneholder en seksjon kalt «Clinical management of pancreatic cancer» som omhandler alle diagnostiske og behandlingsmessige aspekter av pankreaskreft, både ved kurativ og palliativ tilnærming. Det kan synes som om det har gått litt fort i redigeringen, da overlapp forekommer. Kapitlet om palliativ kirurgisk behandling inneholder for eksempel ikke data fra en nylig randomisert studie fra forfatterens egen gruppe, og man finner artikler fra 2008 «in press», noe som avslører tidsforsinkelsen ved å publisere bøker. Jeg vil tro at temaene innen de molekylærbiologiske aspektene lider betydelig mer enn de kliniske temaene når det gjelder aktualitet i så måte. Alle kapitlene avsluttes med nøkkelpunkter innen temaet, opplisting av kliniske implikasjoner (for første del av boken) eller retningslinjer (om de finnes; for den kliniske delen) og et forsøk på å peke ut forskningspunkter for fremtiden. Fremtidens behandlingsmuligheter (vaksiner, immunmodulering etc.) er også omtalt i fem egne avsluttende kapitler i en siste seksjon.

Boken er solid innbundet og trykket på godt papir. Illustrasjonene og figurene er i gråtoner, dels dårlig skalert. Det forekommer også enkelte skrivefeil. Selv om bind to inneholder et samlet tjuetalls tilføyelser, hvor flere av figurene er gjengitt i farger, trekker det ikke opp når man tar prisen i betraktning. Et omfattende indeksregister er til god hjelp og representerer kanskje det som er dette verkets største styrke, nemlig at det fungerer som et oppslagsverk. Det foreligger dog andre, mer spennende og mer tiltrekkende eksempler på markedet (1). Dette er utvilsomt et omfattende og dekkende verk for den interesserte – etter min mening står dessverre ikke presentasjonen i stil med innholdet.

Anbefalte artikler