God dansk hudbok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wulf, HC

  Andersen, KE

  Thestrup-Pedersen, K

  Klinisk dermatologi og venerologi

  3. utg. 312 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2010. Pris DKK 548

  ISBN 978-87-628-0949-9

  Mange studenter foretrekker lærebøker på et skandinavisk språk, helst norsk eller dansk. Denne læreboken på dansk i dermatologi og venerologi har lenge vært anbefalt litteratur ved norske læresteder og foreligger nå i sin tredje og reviderte utgave.

  Fremstillingen er i stor grad basert på symptomer og kliniske funn som danner grunnlaget for klinisk diagnostikk. Teksten, som er poengtert og lett å lese, er ledsaget av mange og gode bilder, alle i farger. Forfatterne legger i omtalen av dermatologisk behandling størst vekt på hva som kan forordnes i allmennpraksis. I denne nye utgaven er det lagt til én eller flere faktabokser til hvert kapittel, med viktige hovedpunkter, noe som høyner den pedagogiske verdien. Kapitlet om seksuelt overførbare sykdommer er på om lag 40 sider, men godt og i hovedsak dekkende også for norske forhold.

  Bruken av selektive antiinflammatoriske legemidler, såkalte biologiske legemidler, mot bl.a. alvorlige former for psoriasis, er omtalt, men svært kortfattet. Ny innsikt i de immunologiske forholdene ved psoriasis er knapt omtalt i det hele tatt, til tross for de store terapeutiske mulighetene denne kunnskapen kan gi oss. Definisjonen av enkelte efflorescens-begreper er lite tilfredsstillende: «Sår» er en altfor kort og upresis definisjon av ulcus, og en pustel bør ikke defineres som en «pussfyldt vesikel». Kapittelinndelingen, som delvis er ny, er ikke alltid like logisk: Lichen planus er omtalt sammen med granulomatøse sykdommer i ett kapittel, og hudsykdommer hos eldre og gravide er plassert i et kapittel med overskriften Strukturelle hudsykdommer. I en for øvrig nyttig oversikt over aktuelle nettsider savner jeg den svært gode nettsiden til New Zealand Dermatological Society (1).

  Det finnes et eksempel på en mer komprimert, pedagogisk og gjennomarbeidet lærebok i hudsykdommer på engelsk (2). For dem som likevel foretrekker en lærebok på norsk eller dansk, er denne etter mitt skjønn det beste alternativet. For allmennleger vil den være godt egnet for en oppdatering og repetisjon innen et viktig og spennende fag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media