Ytre registrering av riene godt nok

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Intrauterin registrering av fødselen bedrer ikke forløpet eller utfallet av fødselen. Det viser en nederlandsk studie.

I USA og Canada er intern registrering av rier ved hjelp av et intrauterint kateter anbefalt hos visse kvinner. I Nederland anbefales slik overvåking ved alle induserte og stimulerte fødsler. Tanken er at monitorering av uteruskontraksjonene vil gi mer nøyaktig registrering av rienes frekvens, varighet og styrke og resultere i færre operative fødsler og bedre neonatalt utfall.

I en ny nederlandsk studie ble hypotesene testet i en randomisert, kontrollert studie der seks sykehus og 1 456 kvinner deltok (1). Primære mål var reduksjon i forekomsten av keisersnitt og instrumentelle vaginale forløsninger. Sekundære mål var mindre bruk av antibiotika under fødsler, kortere tid fra randomisering til fødsel og lavere andel med dårlig neonatalt utfall – dvs. apgarskår < 5, pH i navlesnoren < 7,05 og neonatal intensivovervåking > 48 timer. Oksytocin ble gitt som ledd i fødselsinduksjon eller til stimulering av riene.

– Til nå har ikke slik overvåking vært brukt i Norge, selv om metoden er kjent, sier overlege Marit Martinussen ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

– Studien er nyttig fordi den viser at indre registrering ikke gir noen klinisk gevinst når det gjelder andel operative forløsninger eller neonatalt utfall. Den viser at avansert teknisk overvåking ikke alltid gir tilleggsinformasjon som avspeiles i et bedre klinisk resultat. Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor, observasjon og palpasjon av riene i tillegg til ytre registrering synes å være god overvåking av den fødende. Indre registrering av riene kan dessuten ha alvorlige bivirkninger, for eksempel infeksjoner og skade på placenta eller føtale kar, selv om dette ikke ble observert i denne studien, sier Martinussen.

Anbefalte artikler