T-hjelpeceller har flere funksjoner ved infeksjoner

Nyheter Immunologi og transfusjonsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  CD4-positive celler aktiverer CD8-positive cytotoksiske T-celler i lymfeknutene, men er også nødvendige for immunresponsen ute i vevet.

  Cytotoksiske CD8-positiveT-celler er viktige i forsvaret mot infeksjoner. Man har tidligere trodd at disse cellene patruljerte fritt i kroppen og hadde fri tilgang til infeksiøse lesjoner. En ny studie har nå vist at CD4-positive T-hjelpeceller er viktige også for drepecellenes tilgang til infeksjonsfokus (1).

  Forskerne benyttet en musemodell med vaginal herpes simplex-infeksjon og undersøkte herpesspesifikke CD8-positive T-cellers infiltrasjon i slimhinnene. Hos mus med normaltfungerende CD4-positive T-hjelpeceller vandret aktiverte CD8-positive cytotoksiske T-celler til det infiserte området, mens dette ikke var tilfellet i mus uten CD4-positive T-celler. Forskerne konkluderte med at CD4-positive T-celler endrer mikromiljøet i infeksjonsområdet og at dette baner veien for cytotoksiske T-celler.

  – Immunologer deler gjerne opp immunsvar i antistoffresponser og T-celleresponser. Sistnevnte inkluderer T-celler, som bærer enten CD4-eller CD8-markøren i cellemembranen, sier professor Bjarne Bogen ved Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus.

  – Det har tidligere vært kjent at virusspesifikke cytotoksiske CD8-positive T-celler trenger hjelp fra CD4-positive T-celler under den første stimuleringsfasen med antigener. Dette fenomenet kalles lisensiering. Denne studien viser at CD4-positive T-celler også trengs senere, når allerede stimulerte CD8-positive T-celler skal vandre ut i et infeksjonsfokus. CD4-positive T-celler kommer først til infeksjonsfokus. Der lager de γ-interferon, som igjen fører til danning av kjemokinene CXCL9 og CXCL10. Disse tiltrekker så CD8-positive T-celler som uttrykker den korresponderende kjemokinreseptoren CXCR3. Dette understreker at de forskjellige delene av immunsystemet spiller på lag for å oppnå et fullverdig immunsvar, sier Bogen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media