Røykestopp gir økt diabetesrisiko

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Røykere har økt risiko for type 2-diabetes. Hos dem som slutter, øker risikoen ytterligere de første årene, men reduseres så gradvis.

Illustrasjonsfoto Colourbox

I en amerikansk kohortstudie med 10 982 personer i alderen 45 – 64 år uten diabetes utviklet 1 254 type 2-diabetes innen ni år (1). Røykere hadde høyere risiko for type 2-diabetes enn dem som aldri hadde røykt (hasardratio 1,42; 95 % KI 1,20 – 1,67). Hos 380 røykere som sluttet å røyke de første tre årene, økte risikoen ytterligere de neste tre årene (hasardratio 1,73 (KI 1,19 – 2,53), men avtok så til ingen økt risiko ved studiens avslutning.

– Den økte risikoen for diabetes etter røykeslutt kan ha sammenheng med en økning av kroppsvekt, som er en kjent risikofaktor for type 2-diabetes, sier professor Frode Gallefoss ved Lungeseksjonen, Sørlandet sykehus Kristiansand. Dette tyder på at røykere som slutter å røyke, bør få råd mot vektøkning og om andre forebyggende tiltak mot diabetes og følges særlig nøye.

Dette er en svært stor og grundig studie, som bekrefter at røyking øker risikoen for type 2-diabetes med om lag 40 %, og at risikoen er enda høyere blant dem som røyker mest. Det er derfor særlig viktig å få folk til å la være å begynne å røyke. Selv om studien viser at risikoen etter røykeslutt på kort sikt øker ytterligere, vil den deretter avta betydelig.

Gallefoss understreker at røykeslutt har svært mange positive helseeffekter som langt overgår en forbigående økt risiko for diabetes.

Anbefalte artikler