Økt dødelighet ved diabetiske fotsår

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Diabetespasienter som har hatt fotsår, har dobbelt så høy risiko for å dø sammenliknet med resten av befolkningen, og ca. 40 % større risiko sammenliknet med diabetikere uten fotsår.

  Det viser forskningen til Marjolein M. Iversen, som disputerte ved Universitetet i Bergen 5.2. 2010. Hun fant at én av ti personer med diabetes har hatt fotsår med en tilhelingstid på mer enn tre uker.

  Studien tar utgangspunkt i data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) hvor 1 972 personer med diabetes svarte på spørsmål relatert til sykdommen, inkludert psykiske helseplager og oppfølging. I tillegg til spørreskjemadata, ble opplysninger fra urin- og blodprøver benyttet, skriver Universitetet i Bergen.

  Til tross for regelmessig diabetesoppfølging er det, spesielt i primærhelsetjenesten, ikke tilstrekkelig årvåkenhet når det gjelder å forebygge fotsår, mener Iversen. Studien viser at det er spesielt menn og personer med hjerte- og karsykdommer som faller utenfor forebyggende fotundersøkelser. Tidligere fotsår var forbundet med omtrent like dårlig psykisk velvære og selvrapportert helse som slag eller angina.

  – Disse resultatene understreker at diabetesrelaterte fotsår representerer utfordringer for den enkelte og for helsetjenesten. Det er derfor av stor betydning å organisere fremtidig helsetjeneste slik at oppfølgingsrutiner gir mulighet for tidlig og tett klinisk oppfølging av denne pasientgruppen både i kommunehelsetjenesten og i sykehus, uttaler Iversen i en pressemelding.

  Avhandlingen hennes har tittelen An epidemiologic study of diabetes-related foot ulcers. Issues related to prevention and mortality based on the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT 2).

  Ordforklaringer

  Diabetiske fotsår: Sår under ankelnivå forårsaket av nevropati, arteriosklerose eller en blanding av disse to, hos personer med diabetes.

  Forebyggende fotundersøkelser: Undersøkelser som gjøres av helsepersonell og personen med diabetes selv, for å forebygge eller forhindre utviklingen av diabetesrelaterte fotsår.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media