Også pipe- og sigarrøyking er helseskadelig

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

De som røyker pipe eller sigar, men ikke sigaretter, har oftere luftveisobstruksjon enn de som aldri røyker.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Pipe- og sigarrøyking er blitt mer populært i USA de siste årene. Mange synes å tro at dette er mindre helseskadelig enn sigarettrøyking, som er den viktigste årsaken til kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Det foreligger få studier om lungefunksjon ved pipe- og sigarrøyking.

I en populasjonsbasert studie med 3 528 personer hadde de som røykte pipe eller sigarer, men ikke sigaretter, oftere tegn til luftveisobstruksjon ved spirometri enn de som aldri hadde røykt (OR 2,31; 95 % KI 1,04 – 5,11) (1). Hos dem som også hadde røykt sigaretter, var risikoen for luftveisobstruksjon enda høyere (OR 3,43; KI 1,75 – 6,71). Reduksjonen i lungefunksjon tiltok med antall år med pipe- eller sigarrøyking. Pipe- og sigarrøykere hadde høyere kotininnivåer i urinen enn aldrirøykerne.

– Denne studien bekrefter at også røyking av pipe og sigarer er helsefarlig, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). – I Norge har pipetobakk og sigarer en samlet markedsandel på kun 1 %, og forbruket av disse produktene har ikke vist samme økning som i USA. Likevel er det viktig for leger å informere pasientene om de negative helseeffekter av pipe- og sigarrøyking, sier han.

Anbefalte artikler