Hvordan behandle frossen skulder?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med frossen skulder ser ut til å ha like god effekt av kortisoninjeksjoner alene som av kombinasjonen kortisoninjeksjoner og dilatasjonsbehandling.

  Frossen skulder har lenge vært vurdert som vanskelig å behandle, spesielt i kroniske stadier, da det er dannet arrvev. Behandling som kan tilbys pasientene er smertestillende medikamenter, fysioterapi, kortisoninjeksjoner, artroskopisk kapselløsning eller dilatasjonsbehandling. Lege og forsker Einar Kristian Tveitå og medarbeidere har analysert effekten av kortisoninjeksjon med og uten samtidig dilatasjonsbehandling. 76 pasienter ble randomisert til dilatasjonsbehandling med kortison eller til kortisoninjeksjon alene.

  – Begge gruppene var blitt bedre på oppfølgingstidspunktet, men vi påviste ikke noen ekstra bedring i dilatasjonsgruppen. Våre funn antyder at effekten av dilatasjonsbehandling helt eller delvis kan skyldes kortisonet som vanligvis blir gitt som supplement ved behandlingen. Det er likevel for tidlig å si at alminnelig kortisoninjeksjon er beste behandling, sier Tveitå.

  Han har også studert nye målemetoder brukt ved evaluering av pasienter med frossen skulder. Resultatene kan føre til tidligere og mer presis diagnostikk av lidelsen samt mer målrettet behandling.

  – Av all behandling som er forsøkt opp gjennom årene, er det imidlertid bare én som utpeker seg – tid, sier Tveitå.

  Han disputerte for ph.d.-graden 19.2. 2010 ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Adhesive capsulitis, hydrodilatation and some aspects of validity regarding shoulder assessments.

  Ordforklaringer

  Frossen skulder (frozen shoulder, adhesiv kapsulitt): Rammer om lag 0,5 % av befolkningen hvert år, og ca. en femdel av pasientene som søker lege på grunn av skuldersmerter er rammet. Sykdommen skyldes endringer i skulderleddets kapsel og kan gi sterke smerter og innskrenket bevegelighet i flere år. Tilstanden kan lett forveksles med andre skulderlidelser, som akutt bursitt og artrose.

  Dilatasjonsbehandling (distensjonsartrografi): Injeksjon med det formål å utvide det intraartikulære lumen og dermed øke leddmobiliteten. Blir ofte brukt på glenohumeralleddet for å løsne adheranser.

  Kortisoninjeksjon: Lokaliserte injeksjoner av kortikosteroider blir brukt ved en lang rekke tilstander som rammer bevegelsesapparatet. Injeksjonene kan i klinisk praksis bli administrert både «blindt» og under veiledning av f.eks. røntgen eller ultralyd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media