Diklofenak hindrer ikke hjertetamponade

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Inflammatoriske mekanismer antas å ligge bak sen postoperativ perikardial effusjon hos hjertepasienter, men diklofenak forebygger ikke hjertetamponade.

Perikardial effusjon, CT-bilde. Illustrasjonsfoto © Photo Researchers/GV-Press/NordicPhotos

Perikardial effusjon er vanlig etter hjertekirurgi og kan utvikle seg til hjertetamponade. Pasienter med vedvarende perikardial effusjon gis ofte ikke-steroidale antiinflammatoriske legemidler (NSAID), men det foreligger ingen dokumentasjon på effekten av slik behandling.

I en fransk multisenterstudie ble 196 pasienter med moderat til uttalt perikardial effusjon mer enn sju dager etter hjertekirurgi randomisert til enten diklofenak 50 mg eller placebo to ganger daglig i 14 dager (1). Effusjonen ble redusert omtrent like mye i begge gruppene. Omtrent like mange i hver gruppe utviklet hjertetamponade, henholdsvis ni og 11 pasienter (p = 0,64). Justeringer for effusjonsgrad, sykehus og type hjertekirurgi endret ikke resultatene.

– Denne studien viser at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å behandle pa-sienter med postoperativ kardial effusjon med NSAID-midler for å forebygge hjertetamponade, sier seksjonsoverlege Arnt Fiane ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hjertepasienter som brukte NSAID-midler som smertelindring eller platehemming var ekskludert fra studien. Antall pasienter var for lavt til å utelukke en liten effekt av diklofenak, men slike preparater har potensielle bivirkninger og interaksjoner med andre legemidler som ofte brukes av hjertekirurgipasienter.

– Studien bekrefter at risikoen for hjertetamponade ved persisterende postoperativ perikardial effusjon er høy; hele 10 % av pasientene i denne studien måtte få utført perikardiocentese innen to uker etter studiestart, påpeker Fiane.

Anbefalte artikler