Verdens største medisinske tidsskrift

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Medisinsk forskning og publisering er på mange måter dominert av engelsk. Men den daglige kontakten med pasientene skjer på alle verdens språk. Og verdens største medisinske tidsskrift er Deutsches Ärzteblatt. Det har et opplag på ca. 400 000, som gjør det til et av de største fagtidsskriftene i verden. Forklaringen er at medlemskap i den tyske legeforeningen Bundesärztekammer er obligatorisk, og tidsskriftet kommer automatisk i postkassen.

Anbefalte artikler