Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Maharishi Ayurveda og uklare tilstander

Lars Bjørn Rasmussen Om forfatteren

Jeg leste med interesse Dag Bruusgaards & Bård Natvigs kronikk om uklare tilstander som fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom i Tidsskriftet nr. 15/2009 (1). Jeg har arbeidet med disse symptomkompleksene i mer enn 20 år ut fra en ayurvedisk (indisk tradisjonell medisin) tankegang, og på Maharishi Ayurveda Helsesenter er det gode erfaringer med behandling av begge tilstandene (2). En oppfølgingsstudie over seks måneder med 30 fibromyalgipasienter som fikk behandling på helsesenteret, er nylig publisert (3). Studien viste statistisk signifikante resultater av seks av sju komponenter av Fibromyalgia Impact Questionnaire, og liknende resultater ble funnet etter 24 måneders oppfølging.

Ayurvedisk medisin omfatter teorien om de tre doshaer vata, pitta og kapha som er tre grunnleggende styrende prinsipper for en samlet sinn-kropp-anskuelse. Vata-dosha er den viktigste av disse tre doshaene. Den er knyttet til nervesystemet og styrer all aktivitet i kroppen. «Mangfold» knytter seg til vata-dosha. Hos en pasient med en diffus multisymptomatologi vil denne doshaen alltid være i ubalanse. Ofte omfatter denne ubalansen styringen av bekkenfunksjonene under navleplanet, og disse funksjonene er oftest involvert i fibromyalgikomplekset (4). Denne doshaen styrer også kroppsenergien, og ubalanse på dette området kan føre til ulike energiproblemer som omfatter kronisk utmattelsessyndrom (5). Slaggstoffer som man mener dannes pga.ufullstendig forbrenning av mat og avleires i kroppens vev, fører ifølge ayurveda til symptomer med bl.a. muskel- og leddsmerter, redusert energi og opplevelse av tyngde i kroppen. Dette er sentrale deler av fibromyalgikomplekset. Ubalanse av vata-dosha og ufullstendig forbrenning er ofte stressrelatert og derfor er disse symptompleksene ifølge ayurvedisk tenkning belastningstilstander. Dette er i samsvar med at tilstandene kan være utviklet på grunnlag av det som i skolemedisinen betegnes med en sentralnervøs patofysiologisk mekanisme (1), selv om den etiologiske tankegang er vidt forskjellig. Ved hjelp av pulsdiagnose er det innen Maharishi Ayurveda mulig å registrere de spesifikke ubalansene av vata-dosha samt tilstedeværelsen av slaggstoffer og slik gi en spesifikk diagnose. Det er i enkelte tilfeller tale om en blanding av begge symptomkompleksene.

Den ayurvediske filosofien har ikke alene beriket mitt medisinske arbeid på helsesenteret, men også min tenkning innen skolemedisinen.

1

Bruusgaard D, Natvig B. Uklare tilstander - felles mekanismer? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1481-3.

2

Maharishi Ayurveda Helsesenter. http://ayurveda.no/erfaringer2 (12.1.2010).

3

Rasmussen LB, Mikkelsen K, Haugen M et al. Treatment of fibromyalgia at the Maharishi Ayurveda Health Centre in Norway. A six month follow-up study. Clin Exp Rheumatol 2009; 27 (suppl 56): 46 – 50.

4

Rasmussen LB. Maharishi Ayurveda, fibromyalgia og blæreproblemer. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2398.

5

Rasmussen LB. Fibromyalgi på indisk vis. Utposten 2004; 6: 27 – 32. www.uib.no/isf/utposten/2004nr6/utp04607.htm (12.1.2010).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse