Bør debattinnlegg være upartiske?

Iver Mysterud Om forfatteren
Artikkel

Min kommentar (1) til Arnt Inge Vistnes’ kritiske anmeldelse av Walter Kraus’ bok har tydeligvis falt Vistnes tungt for brystet (2).

Det er uvanlig å kreve samme balanse av en legmanns presentasjon i en debattbok som det vil være i en lærebok eller fagartikkel skrevet av en fagperson. Kraus må ha lov til å komme med et velbegrunnet partsinnlegg uten å måtte trekke inn enhver tilgjengelig studie. Han klargjør i boken hvilke eksperter og rapporter han baserer seg på, i tillegg til å presentere perspektiver fra sin tyske fagbakgrunn (byggebiologi) og sin egen 25-årige erfaring med å avskjerme for stråling. Jeg hadde stort utbytte av å lese boken, og det antar jeg mange norske leger også vil ha.

Denne saken handler om Vistnes’ vurdering av Kraus’ bok. Jeg finner det derfor ikke relevant å kommentere en rekke andre temaer og påstander som Vistnes forsøker å trekke inn i debatten. Jeg holder fast ved at Vistnes’ omtale fremstår som et partsinnlegg i synet på svak stråling. Dette kommer frem på en rekke måter, bl.a. gjennom hans syn på forskningen som er gjort, og på fenomenet el-overfølsomhet. Vistnes bør holde seg for god til å sverte sine meningsmotstandere.

Anbefalte artikler