()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med behandling kan hivpositive kvinner amme med liten smitterisiko for barnet.

  På verdens aidsdag 1.12. 2009 lanserte WHO nye anbefalinger for forebygging av hivsmitte fra mor til barn. Det viktigste nye i anbefalingene sammenliknet med retningslinjene fra 2006 er at organisasjonen nå regner det for tryggere for hivpositive å amme. Forutsetningen er hivbehandling av både mor og barn. WHO anbefaler intensivert behandling med hivmedisiner for både kvinnen og barnet i og etter svangerskapet.

  Ifølge de nye anbefalingene bør behandlingen av kvinner som ikke trenger behandling for sin egen helses skyld (dvs. har CD4-tall over 350 og ingen symptomer på immunsvikt) startes allerede i svangerskapsuke 14, mot uke 26–28 ifølge anbefalingene fra 2006. WHO angir to alternative regimer. Det ene er HAART-behandling (Highly Active AntiRetroviral Treatment) til mor fra uke 14 og hele ammeperioden. De tre medisinene tas fortrinnsvis som én enkelt kombinasjonstablett, noe som forenkler behandlingsetterlevelsen. I tillegg gis barnet nevirapin (NVP) monoterapi de seks første ukene etter fødselen dersom mor ammer. Det andre alternativet er å følge behandlingsanbefalingene fra 2006 for mor, men med oppstart i uke 14. Barnet får nevirapin gjennom hele ammeperioden.

  Hos kvinner som trenger antiviral behandling for sin egen helses skyld (dvs. CD4-tall under 350 eller symptomer på immunsvikt) startes behandlingen uavhengig av svangerskapslengde. Ved amming får barnet nevirapin de første seks leveukene.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media