Øyunn Holen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyunn Holen

Øyunn Holen
22.02.2021
Major progress in combatting schistosomiasis is at risk of being reversed in many countries because of measures taken against the coronavirus pandemic. The parasitic disease schistosomiasis affects...
Øyunn Holen
15.02.2021
Store framskritt i bekjempelsen av schistosomiasis står i fare for å bli reversert i mange land på grunn av tiltak mot koronapandemien. Parasittsykdommen schistosomiasis rammer mer enn 200 millioner...
Øyunn Holen, Morten Rostrup
09.12.2019
Alvorlig difteri byr på diagnostiske og behandlingsmessige dilemmaer i en situasjon med begrensede ressurser. Vi behandlet flere alvorlig syke barn under et difteriutbrudd blant rohingyaer fra...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
21.03.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 357 – 61 I Tidsskriftet nr. 5/2017 skal det på s. 360, 2. spalte, i begynnelsen av første avsnitt stå: Mens ciprofloksacin er et førstevalgsmedikament ved behandling...
Øyunn Holen, Torunn Alberg, Hege Salvesen Blix, Ingrid Smith, Marion Iren Neteland, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Reducing overconsumption and misuse of antibiotics, and the broad-spectrum types in particular, is crucial for limiting the prevalence of antibiotic-resistant microbes. Broad-spectrum antibiotics...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Residents in nursing homes have a higher risk of developing infections that require antibiotic treatment than elderly people living at home ( 1 ). Antibiotics are also used to prevent infections, for...
Mette Fagernes, Nina Sorknes, Øyunn Holen
07.03.2017
God håndhygiene er et av de mest effektive tiltakene for å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier. Det er på tide å ta dette på alvor. En ny nasjonal veileder for håndhygiene ble...
Øyunn Holen, Torunn Alberg, Hege Salvesen Blix, Ingrid Smith, Marion Iren Neteland, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Å redusere overforbruk og feilbruk av antibiotika, særlig de bredspektrede, er viktig for å begrense forekomsten av antibiotikaresistente mikrober. Bredspektrede antibiotika bør kun brukes ved...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Beboere i sykehjem har større risiko for å utvikle infeksjoner som krever behandling med antibiotika enn hjemmeboende eldre ( 1 ). Antibiotika brukes også for å forebygge infeksjoner, for eksempel...
Øyunn Holen
31.05.2007
En billig og brukervennlig kombinasjonsmedisin mot malaria er nå kommet på markedet. Et barn med malaria blir tatt hånd om av Leger Uten Grenser. Foto Øyunn Holen Over en million mennesker dør av...
Marius Trøseid, Nina Handal, Øyunn Holen
18.10.2007
Mens man de siste årene har sett store fremskritt i behandlingen av hivinfeksjon, har det vært liten utvikling i diagnostikk og behandling av tuberkulose i utviklingsland. Tuberkulose er den...
Øyunn Holen
14.06.2007
Poliomyelitt fortsatt endemisk i Pakistan Pakistan et av fire land i verden der poliomyelitt fortsatt er endemisk. Ustabile forhold i de aktuelle områdene i landet og mangelen på kompetanse og...
Øyunn Holen
05.11.2009
Forekomsten av visceral leishmaniasis (kala azar) har økt i Øst-Afrika de siste årene, men bekjempelse av sykdommen nedprioriteres av nasjonale myndigheter i regionen. I tillegg vanskeliggjøres denne...
Øyunn Holen
03.12.2009
I Cape Town i Sør-Afrika får pasienter med resistent tuberkulose tilbud om behandling hjemme fremfor i isolat i sykehus ( 1 ). Leger Uten Grenser og helsemyndighetene i byen samarbeider om et...
Øyunn Holen
22.10.2009
Proteinrik ferdigmat kan gi drastisk redusert barnedødelighet i fattige og utsatte befolkninger. I en intervensjonsstudie i Maradi i Niger i 2006 evaluerte man hjemmebehandling av både moderat og...
Øyunn Holen
19.10.2006
Foto Øyunn Holen Mogra 29.7. 2004 . En bekymret mor kommer med sønnen, som har fått diaré, og dr. Monjur undersøker ham. Som alltid i Bangladesh følger resten av landsbyen usjenert med, og de kommer...
Øyunn Holen
09.03.2006
Årlig rammes ca. åtte millioner mennesker av tuberkulose, de aller fleste i den fattige delen av verden. Behandlingen er langvarig og ressurskrevende. Tuberkulose er en stor byrde for familie og...
Øyunn Holen
21.09.2006
Årets TV-aksjon er tildelt Leger Uten Grenser og finner sted søndag 22. oktober. Pengene som samles inn, skal gå til folk som lider under glemte kriser rundt om i verden. De glemte krisene er store...
Øyunn Holen
21.09.2006
Hivbehandling i fattige land Behandlingsprogrammer for antiretroviral behandling av hivpasienter i fattige land bør holde seg til enkle kriterier for indikasjon og enkle medikamentregimer, ifølge en...
Øyunn Holen
16.12.2004
Leishmaniasis er en av verdens glemte sykdommer, selv om forekomsten øker sterkt. Uten bedre, billigere og enklere behandlingsmetoder er det vanskelig å ta opp kampen mot sykdommen – for fattigfolk...