Tidsskriftets brevkasse

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I 1909 hadde Tidsskriftet en egen spalte der kolleger kunne sende inn spørsmål. Problemstillingen i årets siste utgave var plagsomt aktuell: Behandling av syfilis (1909; 29: 1084–5). Edvard Poulsson (1858–1935), som besvarte spørsmålet under, var en av de første spesialister i farmakologi i Norge. Fra 1895 var han ekstraordinær professor i faget.

Spørsmaal nr. 8.

Yder den interne kviksølvbehandling ved lues (hg. oxydul. tannic 0,3 p. die f.eks.) det samme som smørekur og injektioner (kroniske intermitterende). Den vilde i saa fald være av stor nytte for sjøfolk og andre, som ikke har eget rum og ikke regelmæssig anløper samme havne, hvorved de er hindret fra at benytte begge de sistnævnte metoder.

Læge i havneby.

Vi har forelagt ovenstaaende spørsmaal for prof. E. Poulsson, som har sendt os følgende:

Svar. Den interne kviksølvbehandling staar efter den almindelige erfaring med hensyn til virksomhet tilbake for smørekur og injektioner, men har dog megen værdi og maa følgelig paa det bedste anbefales patienter (sjøfolk), hvis livsstilling gjør det vanskelig at benytte de mere energiske metoder. Under almindelige omstændigheter anvendes den interne behandling under den kronisk-intermitterende kur væsentlig til avveksling med smørekur og injektioner.

E. Poulsson.

Anbefalte artikler