Stein Foss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Foss

Tim Scholz, Tom H. Karlsen, Truls Sanengen, Erik Schrumpf, Aksel Foss, Pål-Dag Line, Kirsten Muri Boberg, Pål Foyn Jørgensen, Bjarte Fosby, Øystein Bentdal, Anniken Bjørnstad Østensen, Svein Osnes, Fridtjov Riddervold, Håkon Haugaa, Jon Hausken, Jon Bragi Bergmann, Stein Foss, Kristian Bjøro
17.12.2009
Det første forsøket på human levertransplantasjon ble utført i 1963 av Thomas E. Starzl og medarbeidere i Denver, USA ( 1 ). Pasienten, et tre år gammelt barn, døde på operasjonsbordet, og...
Hilde Eide, Stein Foss, Margareta Sanner, Juan Robbie Mathisen
29.05.2012
In Norway during the last decade we have seen a continuous increase in the number of organ donations from deceased donors. Despite this increase there is still a considerable imbalance between the...
Stein Foss, Margaretha Sanner, Juan Robbie Mathisen, Hilde Eide
17.06.2014
The demand for organs for transplantation is increasing ( 1 ). Despite an increase in the number of transplantations in recent years, there are still patients on the waiting list who die each year...
Tim Scholz, Tom H. Karlsen, Truls Sanengen, Erik Schrumpf, Aksel Foss, Pål Dag Line, Kirsten Muri Boberg, Pål Foyn Jørgensen, Bjarte Fosby, Øystein Bentdal, Anniken Bjørnstad Østensen, Svein Osnes, Fridtjov Riddervold, Håkon Haugaa, Jon Hausken, Jon Bragi Bergmann, Stein Foss, Kristian Bjøro
25.02.2010
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2587–92 I denne artikkelen er det blitt en feil i forfatterrekkefølgen (s. 2587 og 2591) grunnet uvanlig oppsett. Riktig skal være: Tim Scholz, Tom H. Karlsen, Truls...
Tim Scholz, Tom H. Karlsen, Truls Sanengen, Erik Schrumpf, Pål Dag Line, Kirsten Muri Boberg, Pål Foyn Jørgensen, Bjarte Fosby, Øystein Bentdal, Anniken Bjørnstad Østensen, Svein Osnes, Fridtjov Riddervold, Håkon Haugaa, Jon Hausken, Jon Bragi Bergmann, Stein Foss, Kristian Bjøro, Aksel Foss
25.03.2010
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2587 – 92 I denne artikkelen på s. 2589 er i figur 2 forklaringsteksten til linjene byttet om. Riktig figur skal være:
Hilde Eide, Stein Foss, Margareta Sanner, Juan Robbie Mathisen
29.05.2012
I Norge har vi de siste ti år sett en jevn økning i antall organdonasjoner fra avdød giver. Til tross for økningen er det fortsatt et betydelig misforhold mellom behovet og antallet tilgjengelige...
Stein Foss, Margaretha Sanner, Juan Robbie Mathisen, Hilde Eide
17.06.2014
Behovet for organer til transplantasjon stiger ( 1 ). Til tross for en økning i antall transplantasjoner i de senere år, dør det årlig pasienter fra ventelisten som ikke har fått tilbud om...