«Enkle» tiltak mot fødselsfistel

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Bare i Etiopia lider 26 800 kvinner av ubehandlet fødselsfistel. Ett enkelt tiltak kan hjelpe – nemlig å gi kvinnene samme hjelp som i dag, men på et mye tidligere tidspunkt.

Mulu Muleta. Foto Universitetet i Bergen

Det viser avhandlingen til Mulu Muleta. Hun er etiopisk spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har i nesten 20 år jobbet som fistelkirurg ved Addis Abeba Fistula Hospital. 15.1. 2010 disputerte hun ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Obstetric fistula – prevalence, causes, consequences and associated factors.

Én av 400 afrikanske kvinner rammes av obstetrisk fistel. Muleta har funnet at det i gjennomsnitt tar åtte år før kvinnen får medisinsk behandling for skadene. Da er hun for lenge siden utstøtt fra familie og lokalsamfunn på grunn av lukt. Kvinnene selv oppgir også dårlig økonomi, manglende skolegang og opplysning, manglende forståelse i familie og nabolag og lange avstander som årsaker til at de ikke fikk hjelp under og etter fødselen.

– Sykehusene i landet behandler rundt 2 000 tilfeller i året, men dette er ikke engang nok til å ta unna de nye tilfellene som hele tiden oppstår. Opplæring av helsepersonell og bedre helsetilbud må til, men det er ett enkelt tiltak som kan hjelpe mye – nemlig å få kvinnene til sykehus raskere. Ut fra dataene i studien synes dette å være en realistisk og billig mulighet. Der må ektemenn, familie og naboer mobiliseres. Kvinnen må få hjelp innen de første 24 timene etter at fødselen har stoppet opp. Det vil drastisk redusere skadeomfanget og redde barnets liv. I dag går det i gjennomsnitt tre–fire dager, da er det for sent, sier Muleta.


Fødselsfistel: Når barnet sitter fast i fødselskanalen og kvinnen ikke får hjelp, kan fødselen stoppe opp i flere døgn. Veggene i fødselskanalen ødelegges ved at sirkulasjonen klemmes av. Resultatet blir kunstig hull mellom skjeden og urinblæren. Også endetarmen og nerver i bekkenet kan rammes, slik at enkelte kvinner får vansker med å gå. Resultatet er at de lekker urin eller avføring gjennom skjeden. I tillegg mister 90 % av disse kvinnene barnet sitt.

Anbefalte artikler