Omfattende, inspirerende og godt om klinisk mikrobiologi

Jon Birger Haug Om forfatteren
Artikkel

Steen, M

Degré, M

Mikrober, helse og sykdom

319 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 495

ISBN 978-82-05-32367-4

Dette er en lærebok i klinisk mikrobiologi, primært beregnet på sykepleiestudenter, i en serie kalt Kunnskapspakken 37°. Den vil i løpet av 2010 også omfatte temaer som anatomi og fysiologi, sykdomslære, farmakologi og klinisk undersøkelse av pasienter. Navnet på serien indikerer en moderne tilnærming – denne anmelder er likevel glad man ikke valgte etter hvert forslitte termer som «Kunnskapspakk1» eller «–360°». Det gis tilgang til en «digital arbeidsbok» på et interaktivt nettsted som fungerer meget godt. Her er kunnskapstester, kontrollspørsmål og litteraturhenvisninger med oppdaterte Internett-lenker. Til glede for Ipod-generasjonen kan man til og med laste ned lydfiler av sammendragene.

Mikrober, helse og sykdom virker umiddelbart nesten for omfattende som basalt sykepleiepensum. Ved nærmere gjennomgang er vesentlige avsnitt ganske lettlest sakprosa som, i tillegg til å være velskrevet, er underholdende i akkurat passe monn slik at studenten vil få lyst til å ta boken frem igjen. De innledende kapitler gir de obligatoriske beskrivelser av mikrobenes oppbygning og egenskaper. Dernest avsettes mye plass til en grunnleggende forståelse for helheten – ved å omtale mikrobers evolusjon, samspillet med mennesker, smitteveier og resistensutvikling før man tar for seg mikrobene med utgangspunkt i ulike organsystemers infeksjonssykdommer. Kapitler om vektorbårne sykdommer, diagnostikk/prøvetaking og smittevern er også utfyllende for målgruppen.

En stor tekstmengde gjøres lettere tilgjengelig takket være en delikat og konsekvent layout med utstrakt bruk av tekstbokser, oversiktlige tabeller og tydelige illustrasjoner. Innen dette fagområdet er det særlig viktig med forklaringer på vanskelige ord og begreper. Til «tyngre kapitler» finnes rikelig med gode ordforklaringer i fotnoter, og disse er også listet alfabetisk i eget vedlegg.

Et lite antall forfattere har samarbeidet om denne utgivelsen, hvilket gir den en enhetlig stil. Alle er fremstående aktører innen aktuelle fagmiljøet gjennom mange år, noe som borger for et solid faglig innhold. Min eneste lille innvending er at en del av stoffet til tider kan synes å være noe avansert for målgruppen. Detaljrikdommen er stor og faktaopplysningene mange, tilnærmet medisinstudentnivå, hvilket selvsagt bør love godt for kvaliteten på fremtidige (infeksjons)sykepleiere. Mikrober, helse og sykdom kan anbefales uten forbehold. Den er faglig god og svært rikholdig, moderne og didaktisk spennende utformet – rent ut sagt morsom å lese – noe som ikke alltid har særmerket tidligere tiders lærebøker i mikrobiologi.

Anbefalte artikler