()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nefrektomi kan gjøres gjennom vaginal tilgang, viser en pasientkasuistikk fra USA.

  Kroppsåpningsbasert kirurgi er en betegnelse for prosedyrer der naturlige kroppsåpninger brukes som tilgang til bukhulen. Det er tidligere gjort nefrektomi – også donornefrektomi – ved en hybrid prosedyre med kombinert transvaginal og umbilikal tilgang. Den første rene transvaginale nefrektomien er nylig utført hos en 58 år gammel kvinne med en atrofisk høyre nyre etter residiverende urinveisinfeksjoner (1).

  – Foreløpig har jeg problemer med å se nytteverdien med tilgang via naturlige kroppsåpninger fremfor konvensjonell laparaskopisk tilgang, sier overlege Viktor Berge ved Oslo urologiske universitetsklinikk, Oslo universitetssykehus, Aker. – Innen urologisk kirurgi er denne tilgangen mest aktuelt for inngrep på nyrer. Denne kasuistikken, der man brukte sju timer på å hente ut en atrofisk nyre, tyder på at læretiden kan bli lang før varigheten av inngrepet kommer ned på et akseptabelt nivå. Dessuten krever metoden kostbare vinklede spesialinstrumenter, mener Berge.

  – Tilhengerne bruker som argument at tilgang via naturlige kroppsåpninger ikke gir synlige arr eller brokk i portåpninger. Det virker dramatisk å lage hull i et friskt organ for å unngå minimale arr forbundet med laparoskopiske inngrep. Det er ikke i tilstrekkelig grad avklart om transvaginal tilgang er forbundet med komplikasjoner, for eksempel dyspareuni. Kroppsåpningsbasert kirurgi må foreløpig anses som en eksperimentell metode som trenger utprøvning i kliniske studier, sier Berge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media