Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Polypper bør fjernes hos kvinner som har blødninger mellom menstruasjonene eller etter overgangsalder samt hos dem som har økt risiko for livmorkreft.

Marit Lieng. Foto Britta K Bergersen

Økt bruk av vaginal ultralyd og kikkhullundersøkelse gjennom livmorhalsen viser at endometriepolypper forkommer relativt ofte både hos kvinner med og uten blødningsforstyrrelser. Marit Liengs doktorgrad gir bedret kunnskap om hvilke konsekvenser polyppene har for kvinnen.

– Mange kvinner har endometriepolypper, men ingen symptomer. I et tilfeldig utvalg av kvinner i 45–50 års alder, fant vi endometriepolypper hos 12 %. Polyppene forsvant spontant i løpet av ett år hos 26 % av kvinnene. Små polypper forsvant oftere enn store. I gruppen som ble henvist til sykehus for å fjerne polypper, fant vi forstadier til kreft eller kreft i polyppene hos 3 % av kvinnene. Kvinner med vaginale blødninger etter overgangsalderen hadde høyest forekomst av kreft eller forstadier til kreft, forteller Lieng.

En individuell vurdering som tar hensyn til kvinnens alder, plager, polyppstørrelse, andre risikofaktorer for livmorkreft og om kvinnen ønsker behandling, er nødvendig.

– Polypper hos kvinner med blødning etter overgangsalder bør fjernes. Tilfeldig oppdagede polypper hos kvinner etter overgangsalder bør fjernes om polyppen er stor eller om kvinnen har høy risiko for utvikling av livmorkreft, sier hun.

Lieng forsvarte avhandlingen Endometrial polyps: Should they stay or should they go? for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.12. 2009.


Endometriepolypp: Polypp i livmoren. Endometriepolypper kan oppstå både før og etter overgangsalderen, og er vanligvis godartede. De kan forekomme hos kvinner uten symptomer, men er vanligere hos kvinner med blødningsforstyrrelser. Fjerning av polypper er effektiv behandling for kvinner som plages med blødninger mellom menstruasjonene.

Anbefalte artikler