Etniske minoriteters syn på helsetjenester

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Etniske minoriteters negative syn på helsetjenester kan skyldes dårlige erfaringer, kommunikasjonsproblemer og urealistiske forventninger.

Illustrasjonsfoto © Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos

Studier har vist at pasienter fra etniske minoriteter bedømmer helsetjenesten i vestlige, industrialiserte land mer negativt enn andre. I en ny engelsk tverrsnittsstudie med nesten 190 000 pasienter fikk ulike sider ved helsetjenesten dårligere skår av tre minoritetsgrupper (kinesere, andre asiater og svarte) enn av hvite pasienter (1). Dårligst skår hadde ventetid før konsultasjon og kontinuitet i behandlingen. Etter justering for pasientenes evaluering av pasientmottak og legens kommunikasjonsferdigheter, var kun de asiatiske pasientenes skår lavere enn hvite pasienters.

– En felles forståelse mellom behandler og pasient er et viktig suksesskriterium i helsetjenesten, sier allmennlege Harald Sundby ved Kalvskinnet legesenter i Trondheim. I en globalisert, multikulturell verden er ikke en god kommunikasjon noen selvfølge. Denne studien viser en prisverdig interesse for problematikken.

– Norske allmennleger har imidlertid lite å hente fra denne studien, mener Sundby. Det er ved å spørre sine pasienter med ikke-norsk bakgrunn at man best får kunnskap om hvordan helsetjenesten kan gjøres bedre. Vær nysgjerrig, avklar forventninger og bruk tolk på vid indikasjon. Grunnlaget må være «rabita», som en pasient lærte meg betyr respekt og toleranse på afarisk, sier Sundby.

Anbefalte artikler