Ikke oppdatert kunnskap om miljøgifter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftets julenummer 2009 er det en oversiktsartikkel om miljøgifter i morsmelk (1). Det fremgår at det er en ikke-systematisk oversikt på bakgrunn av søk i PubMed. Artikkelen ble mottatt 29.10. 2007 og godkjent 24.9. 2009. Fra artikkelen ble mottatt til den ble godkjent, har det gått altså nesten to år.

  Såkalte ikke-systematiske oversikter med en redaksjonell behandling på nesten to år medfører en stor fare for at artikkelen ikke er oppdatert når den kommer på trykk. Undertegnede har derfor gjort noen søk for å sjekke både PubMeds tilgjengelige artikler på fagfeltet samt sjekke om de siterte artiklene i oversiktsartikkelen virkelig er å finne i PubMed. Det var en svært skuffende øvelse. Forfatteren har ikke lest de siste vitenskapelige publikasjonene. Han siterer også mange artikler som ikke finnes i PubMed. Han har lagt vekt på en del sentraleuropeiske rapporter og WHOs strategier fra snart ti år tilbake.

  Undertegnede ser det som ubetinget positivt at miljøgiftproblemstillingen blir belyst og analysert. Men til grunn bør det da ligge en oppdatert litteraturgjennomgang eller egne studier. Hvorfor ikke starte med et nytt søk på PubMed eller en fersk oversiktsrapport fra Arctic Monitoring and Assessment Programme (2)?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media