Oversiktlig håndbok om monitorering av fødselshjelp

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Monitoring emergency obstetric care

  A handbook. 152 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 35

  ISBN 978-92-4-154773-4

  Målgruppen er helsemyndigheter, helseorganisasjoner, forskere og helsearbeidere som jobber for å forbedre helsetilbudet til gravide og fødende over hele verden. Maternell mortalitet har de siste årene vært et av de viktigste fokusområdene i et globalt helseperspektiv. Ett av tusenårsmålene er å redusere maternell mortalitet med 75 % over en 25-årsperiode (1990–2015).

  Dette er en praktisk håndbok som definerer indikatorer for maternell mortalitet samt en veileder i planlegging og monitorering av prosjekter på dette området. Formatet er ringperm og det er rikelig med tabeller og illustrasjoner. To tredeler av boken består av skjemaer som anbefales brukt ved denne typen prosjekt.

  Forfatterne definerer åtte indikatorer som til sammen beskriver fødetilbudet eller tilgangen på helsehjelp under svangerskap i det enkelte land eller region, og som gjør det mulig å sammenlikne og følge utviklingen. Indikatorene defineres som tilgjengelighet på akutt fødselshjelp i form av fødestuer eller sykehus, geografisk fordeling av fødetilbudet, fordeling av fødsler på de ulike fødetilbudene og om behovet for akutt hjelp er dekket for den enkelte kvinne på de ulike nivåene. Videre definerer man keisersnitt som en kvalitetsindikator (5–15 %) og direkte maternell dødelighetsrate < 1 % som en annen kvalitetsindikator. De siste to kvalitetsindikatorene er intrapartum og neonatal død (innen ett døgn) og andel av indirekte maternelle dødsfall (hiv, tuberkulose, diabetes osv.)

  I tillegg defineres signalfunksjoner som benyttes for å overvåke helsehjelpen. Dette er en anerkjent og relativ enkel medisinsk intervensjon som anbefales ved livstruende situasjoner. Ett eksempel er muligheten for kirurgi og blodtransfusjon ved ekstrauterin graviditet.

  Dette er en oversiktlig og lettlest håndbok som anbefales til alle som jobber med overvåking og monitorering av gravide og fødende, spesielt i den tredje verden. Den kan også gi nyttig informasjon til oss som jobber innen velfungerende og høyspesialisert medisin i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media