Anne Flem Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Flem Jacobsen er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, og professor ved Universitetet i Oslo.

Artikler av Anne Flem Jacobsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media