Anne Flem Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Flem Jacobsen

Bjørn Backe, Anne Flem Jacobsen, Elisabeth Balstad Magnussen, Nils-Halvdan Morken
23.11.2020
Anbefalingen om generell urinscreening av alle gravide er basert på et utdatert kunnskapsgrunnlag. Det er ressurskrevende og sykeliggjørende, og fører til betydelig overforbruk av antibiotika...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Obstetric aid in Western countries has undergone major changes in the last decades and the number of women who die in connection with pregnancy has been substantially reduced. The decline in maternal...
Anne Flem Jacobsen, Erik Qvigstad, Per Morten Sandset
30.08.2000
Venøs tromboembolisme er en viktig maternell komplikasjon i svangerskapet. Tilstanden forekommer dels som trombose i dype underekstremitetsvener (dyp venetrombose), dels som embolisering til lungene...
Anne Flem Jacobsen
11.02.2010
Verdens helseorganisasjon Monitoring emergency obstetric care A handbook. 152 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 35 ISBN 978-92-4-154773-4 Målgruppen er helsemyndigheter, helseorganisasjoner,...
Anne Flem Jacobsen, Annette Kristiansen, Line Bjørge, Tore Henriksen, Anette Løken Eilertsen, Per Morten Sandset
13.05.2014
De viktigste endringene i de nye retningslinjene for antikoagulasjonsbehandling i svangerskapet gjelder anbefalinger for profylakse etter keisersnitt, ved trombofilier og ved tidligere alvorlige...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Fødselshjelpen i den vestlige del av verden har gjennomgått store endringer i de siste tiår, og antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet er kraftig redusert. Fallet i mødredødsfall etter...