Lettlest lærebok i karkirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Beard, JD

  Gaines, PA

  Vascular and endovascular surgery

  A companion to specialist surgical practice. 4. utg. 392 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2009. Pris USD 128

  ISBN 978-0-7020-3011-6

  Vascular and endovascular surgery er en av utgivelsene i den britiske serien A companion to specialist surgical practice. Læreboken er myntet på spesialister og utdanningskandidater innen karkirurgi og intervensjonsradiologi, og hensikten er å gi en oversikt over det kunnskapsbaserte grunnlaget for karkirurgisk utredning og behandling.

  Boken er innbundet og har 20 korte kapitler som dekker de fleste felter innen karkirurgi. Kapitlene er rikt illustrert med fotografier, røntgenbilder, tabeller og tekstbokser, og de avsluttes med en kort oppsummering.

  Grunnlaget for dagens praksis i karkirurgi fremstilles på en konsis måte og inkluderer medikamentell behandling og åpen og endovaskulær kirurgi. Behandlingsanbefalinger gis etter grad av foreliggende evidens og er hovedsakelig basert på nyere litteratur. Leseren får en fortettet og rask oversikt over faget og forståelse for hva som er grundig og dessverre i noen tilfeller heller slett vitenskapelig fundert. En rekke forskjellige forfattere har bidratt, og kapitlene har et noe varierende nivå. I referanselistene er de viktigste artiklene uthevet for å stimulerer til videre lesing.

  En 392 siders lærebok kan ikke erstatte større ensyklopediske verker, men formatet og utformingen gjør boken svært lesbar, og den kan med letthet leses fra perm til perm. Som det nevnes i forordet, har store lærebøker lang produksjonstid og står i fare for å være utdatert allerede ved publisering. Vascular and endovascular surgery oppdateres regelmessig og er etter 12 år allerede i fjerde utgave.

  Boken er av interesse for alle som er involvert i behandling av arteriosklerotisk sykdom og ikke bare karkirurger og intervensjonsradiologer. Siden den er lettlest og har et begrenset antall sider, kan og bør den brukes aktivt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media