Morten Vetrhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Vetrhus

Espen Gubberud, Celine Sørlie, Henrik Halvorsen, Iren Hjellestad, Helle Naterstad, Svein Amundsen, Morten Vetrhus, Beate Viddal
09.11.2020
Gustav Pedersen døde 1. oktober 2020, etter noen tids sykdom. Han ble 56 år gammel. Han har vært en ledestjerne både i avdelingen og i det nasjonale fagmiljøet. Gustav...
Morten Vetrhus, Lars Fjetland
28.11.2017
En kvinne i 60-årene med diabetes type 2 og hypertensjon ble utredet for mulig carotisstenose med CT-angiografi (kontrastforsterket CT). CT viste åpne arterier uten stenoser, men som et bifunn fant...
Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
16.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber
03.02.2017
Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert. Ved introduksjon av nye prehospitale...
Morten Vetrhus, Beate Viddal, Helga Loose, Nils Olav Neverdal, Erik Nordang
05.11.2009
Abdominale aortaaneurismer vil med økende diameter ha økende risiko for ruptur. Klinisk kan de klassifiseres som asymptomatiske, symptomatiske eller rumperte. Et symptomatisk aneurisme gir...
Morten Vetrhus
11.02.2010
Beard, JD Gaines, PA Vascular and endovascular surgery A companion to specialist surgical practice. 4. utg. 392 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2009. Pris USD 128 ISBN 978-0-7020-...