Lærebok i barnepsykiatri i ny utgave

Marit Hafting Om forfatteren
Artikkel

Grøholt, B

Sommerschild, H

Garløv, I.

Lærebok i barnepsykiatri

4. utg. 500 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 499

ISBN 978-82-15-01355-8

Første utgaven kom i 1989. Forfatterne var Hilchen Sommerschild og Berit Grøholt, og boken ble karakterisert som en viktig faghistorisk milepæl. Siden har den kommet i nye utgaver i 1997, 2001 og nå sist i 2008. Utgaven fra 2001 representerte en større revisjon, og Ida Garløv har siden den utgaven vært medforfatter. Forfatterteamet utgjør en god kombinasjon av klinikere som kjenner fagfeltet fra dets spede begynnelse i Norge, som står i de daglige kliniske utfordringene i dag, som kjenner faget både fra første- og annenlinjen og som er aktive deltakere i det barne- og ungdomspsykiatriske forskningsmiljøet.

Målgruppen er først og fremst studenter i grunn- og videreutdanninger innenfor helse, pedagogikk og sosialfagene, medisin og psykologi. Samtidig hevder forlaget at dette er et nødvendig oppslagsverk for fagfolk i førstelinjen som arbeider med barn og unge og et nyttig supplement i en spesialistutdanning.

En sammenlikning mellom 2001- og 2008-utgaven viser at strukturen er uendret. Det er gjort tilføyelser og mindre omskrivninger. Forfatterne hevder at målet for revisjonen har vært å få med nyvinningene innen fagfeltet, bl.a. den økende interessen for biologiske årsaksforhold bak psykiske lidelser, slik som genetiske faktorers og nevroanatomiske strukturers betydning og funksjon. I tillegg har man omtalt utviklingen i den medikamentelle behandlingen, med flere nye preparater og indikasjoner. Aina Basilier Vaage er ny forfatter av et omfattende, men oversiktlig kapittel om barnepsykiatrisk arbeid med flyktning- og innvandrerbarn.

Man kan lure på nytten av denne typen lærebøker i vår tid, med nasjonale og internasjonale veiledere og retningslinjer og ulike databaser og systematiske oversikter et par tastetrykk unna. Etter å ha skumlest denne fjerde utgaven er jeg mer overbevist enn noen gang om denne bokens berettigelse. Fragmentering og tap av lokal forankring av forståelse og tiltak er etter min mening en av farene i dagens medisin. Læreboken presenterer fagmiljøene som arbeider med barn og unge med psykiske vansker og deres familier, og gir en felles forståelse av hvor fagfeltet står i dag. Denne forståelsen er tilpasset den norske virkeligheten mht. epidemiologi og utfordringer, organiseringen av helsetjenesten, sosiale og pedagogiske tjenester og lovverket.

Anbefalte artikler