Kompakt kompendium om kolorektalkirurgi

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Phillips, RKS

Colorectal surgery

A companion to specialist surgical practice. 4. utg. 331 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier 2009. Pris USD 128

ISBN 978-0-7020-3010-9

Dette er fjerde utgave av boken som omhandler benigne og maligne tilstander i colon, rectum og anus. Som i de andre bøkene i denne serien er også her kapitlene bygd opp på «evidence-based surgery»-prinsippet med litteraturgjennomgang og anbefalinger. Redaktøren erkjenner den økende bruk av multidisiplinære team i behandling av komplekse problemstillinger, og onkologer og gastroenterologer er medforfattere på enkelte kapitler. Forfatterne er nesten utelukkende britiske, og teksten er for så vidt preget av dette, med for eksempel undertitler som «endoscopy training in the UK», uten at innholdet mister sin allmenngyldighet. Egne kapitler om endoskopi, prosedyrer for behandling av rektal prolaps, og laparoskopi inkludert «fast-track/enhanced recovery» er nye i denne utgaven. I tillegg til kapitler om tykktarms- og endetarmskreft, samt analcancer, behandles også inflammatoriske tarmsykdommer (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og divertikkelsykdom i egne kapitler.

I det innledende kapitlet beskrives undersøkelse og fysiologiske målinger ved anorektale lidelser – her omtales både eksperimentelle målemetoder, metoder som er begrenset tilgjengelig (som defekografi) og mer utbredte metoder, som aktuell bruk av MR og ultralyd. Funksjonelle tarmlidelser behandles i to separate kapitler om henholdsvis kirurgisk og medisinsk behandling – det førstnevnte er i stor grad om behandlingsmetoder for rektal prolaps, mens sistnevnte er om irritabel tarm, obstipasjon og idiopatisk megacolon. Et eget kapittel er viet anorektale lidelser ved seksuelt overførbare sykdommer, inkludert hiv, syfilis og enkelte andre sykdommer som ikke er veldig vanlige i norsk praksis – her er det flere fargebilder som illustrasjoner. Verket er ikke altomfattende hva gjelder fagområdet koloproktologi, og selv om hemoroider og analfistler og -fissurer omtales, er også noen av disse dekket i boken Core topics in general and emergency surgery i samme serie. Enkelte aktuelle temaer savnes dekket, som laparoskopisk skylling som akuttbehandling i kapitlet om divertikulitt, men dette skyldes kanskje produksjonstiden fra manus til ferdig bok. Kapitlet om divertikulitt er for øvrig velskrevet. Boken inneholder veldig mye nyttig informasjon, og oppsettet er lett tilgjengelig både i språk og form, med bruk av tabeller og illustrasjoner og henvisning til referanser. Totalt sett er dette en bok som egner seg både for utdanningskandidater og etablerte kirurger.

Anbefalte artikler