God orientering om svensk rettspsykiatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Strand, S

  Holmberg, G

  Söderberg, E.

  Den rättspsykiatriska vården

  295 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 293

  ISBN 978-91-44-04855-0

  Målgruppen er hovedsakelig de som er i grunnutdanningen i det man i Sverige benevner «rättspsykiatrisk vård», noe som omfatter det vi i Norge kaller sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Det er ikke spesifisert hva slags personale det gjelder, men det synes å kunne være folk fra forskjellige utdanningsområder, uten og med høyskole/universitetsbakgrunn. For leger synes den å være mest aktuell som lærebok for nybegynnere i det ovennevnte feltet. Forfatterne er alle kjente personer på fagområdet i Sverige, og de utgjør samlet en betydelig kompetanse av henholdsvis klinisk, vitenskapelig, kriminologisk og administrativ/forvaltningsmessig art.

  Oppbygningen er velordnet i kapitler og underkapitler som samlet gir etter anmelderens mening en full, kortfattet oversikt over feltet på de områdene som forfatterne representerer. Blant annet er sykdoms- og avvikstyper i psykiatrien godt beskrevet, med aktuelle henvisninger til moderne forskning. Dette gjelder ikke minst for personlighetsforstyrrelser og risikovurderingsredskaper. Den synes lettlest på svensk også for en nordmann, med få og greie tabeller og figurer og med nøktern innbinding.

  For svenske forhold synes boken å være til god nytte overfor hovedgruppen med moderat utdanning innen dette aktuelle og viktige området og som supplering for andre interesserte. For norske forhold er nytteverdien klart mindre. Dette skyldes ikke forfatternes innsats, men det at organiseringen av sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatrien er svært forskjellig i de to landene. Noen eksempler på dette: Ved rettspsykiatriske vurderinger før eventuell dom har ikke Sverige det grunnbegrepet som vi i Norge og mange andre land kan sammenfatte i ordet «utilregnelighet», og som er grunnlag for straffefritak. Hos oss er dette begrenset til manifeste psykotiske tilstander, til såkalt bevisstløshet og høygradig utviklingshemming, men i Sverige opererer man med begrepet «allvarlig psykisk størning», som er klart mer omfattende diagnostisk. Det er også en rekke andre forskjeller fra hos oss i oppleggene før og etter rettssak, blant annet er alle avgjørende judisielle observasjoner i Sverige utført under institusjonsinnlagt status, til stor forskjell fra her. Våre sikkerhetspsykiatriske avdelinger er en del av det psykiatriske sykehustilbudet, mens Sveriges «rättspsykiska vård» på helt annen måte er en særomsorg. Det er derfor i Norge bare aktuelt å anbefale denne gode boken som suppleringslitteratur for spesielt interesserte og ikke som sentralt læreverk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media