Artikkel

Fra en sped begynnelse i 1950-årene utføres det nå over 6 000 karkirurgiske inngrep årlig i Norge, i tillegg til åreknuteoperasjoner. Norsk karkirurgisk forening har definert 2009 som «Karkirurgiens år», og for få uker siden ble det gjennomført en stor internasjonal karkirurgikongress i Oslo. I dette nummer avslutter Tidsskriftet sin serie om temaet. Artiklene er redigert av Odd Terje Brustugun.

Karrekonstruksjon i bukaorta med bypass på to steder til intestinale arterier. Foto Kirsten Krohg-Sørensen

Nr. 22/09

Anbefalte artikler