Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Bedre metoder for høsting og lagring av stamceller gir bedre og tryggere behandling for pasienter med beinmargskreft og lymfekreft.

Knut Liseth. Foto privat

Høydose kjemoterapi med stamcelletransplantasjon er viktig i behandling av både beinmargskreft og lymfekreft, men er bare mulig når det høstes tilstrekkelig antall bloddannende stamceller. Knut Liseth har arbeidet med å forbedre metoder for høsting og lagring av stamceller, og for å gjøre stamcellebehandlingen sikrere for pasientene.

– Vi har vist at storvolum leukaferese gir et høyere antall stamceller, og at dette er en trygg prosedyre for pasientene. Dette er nå standardprosedyre ved Haukeland universitetssykehus. Sammen med bedre lagringsmetoder, har denne prosedyren også bidratt til at pasienter med beinmargskreft nå høster nok stamceller for to ganger høydosebehandling, sier Liseth.

Kroppens eget immunforsvar spiller en viktig rolle både når kreftpasienter får vanlig kjemoterapi og ved stamcelletransplantasjon. Liseth har studert hvordan T-celler fungerer under kreftbehandlingen, blant annet ved å se på T-cellenes proliferasjon og utskilling av cytokiner. Han viser at pasientene har et aktivt T-cellesystem allerede før de transplanterte stamcellene begynner å reprodusere – i en periode hvor immunsystemet har lave nivåer av hvite blodceller og det er lavt nivå av blodplater.

Liseth forsvarte avhandlingen Preparation and clinical use of peripheral stem cell grafts. Studies of stem cell harvesting, cryopreservation and immunological aspects of stem cell transplantation for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 2.10. 2009.


Lagringsmetoder: Bloddannende stamceller må lagres med et konserveringsmiddel, vanligvis DMSO. Tradisjonelt har 10 % DMSO vært brukt. Avhandlingen viser at 5 % synes optimalt: det gir mindre bivirkninger for pasientene, samtidig som stamcellene holdes levende og aktive under kreftbehandlingen. 5 % DMSO er nå blitt standard lagringsmedium for bloddannende stamceller ved Haukeland universitetssykehus.

Leukaferese: Metode for å skille ut stamceller, eller andre typer hvite blodceller, fra blodet. Ved storvolum leukaferese høstes pasientens blodvolum minst fire ganger.

Cytokiner: Viktige signalmolekyler i immunforsvaret.

Anbefalte artikler