Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det må settes strengere krav til mikrobiologisk renhet for medisinsk utstyr, særlig det som brukes til de mest sårbare pasientgruppene.

– I dag er det strengere krav for sjampo og hudkrem enn for medisinsk utstyr, sier overlege Bjørn G. Iversen.

I sin avhandling, Pseudomonas aeruginosa infections in Norway, redegjør han for Dent-O-Sept-saken, utbruddsoppklaringen og hva saken har lært oss. Det var i 2002 at 321 pasienter ved 24 ulike sykehus fikk infeksjoner forårsaket av bakterien Pseudonomas aeruginosa. 34 av pasientene fikk forkortet livet pga. infeksjonen, og munnpenselen Dent-O-Sept ble etter hvert utpekt som smittekilden. Iversen mener det bør stilles strengere krav til utstyret som brukes, og sykehusene må bedre sine smittevernrutiner.

– Produsenten hadde ikke fulgt reglene for kvalitetskontroll av sluttproduktet, og sykehusene, særlig intensivavdelingene, burde hatt strengere kvalitetskontroll ved innkjøp. De burde også skjerpet smittevernrutinene sine. En tredel av pasientene ble ikke smittet direkte fra munnpenslene, men indirekte via sykehuspersonalet, medisinsk utstyr og miljøet. For de mest sårbare pasientene kan nesten apatogene bakterier likevel være sykdomsfremkallende. Da holder det ikke at utstyret er rent, det må være høygradig desinfisert, og helst sterilt, sier han.

Ingen ble stilt strafferettslig ansvarlig for utbruddet, noe Iversen stiller seg svært kritisk til.

– Det strider mot min rettsfølelse, sier han. Iversen disputerte for dr.philos.-graden ved Universitetet i Oslo 23.9. 2009.


Pseudonomas aeruginosa: Bakterie som ofte finnes i fuktige miljøer som jord og vann og som er ufarlig for de fleste, men som kan gi alvorlige infeksjoner hos svekkede pasienter, særlig i intensivavdelinger.

Dent-O-Sept: Munnpensler som ble brukt til munnhygiene og fukting av lepper hos alvorlig syke pasienter.

Anbefalte artikler