Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker for en god og viktig kommentar og presisering fra Hans Magnus Solli. I artikkelen Hva er en psykiater?(1) skriver jeg at en av kjernekunnskapene hos psykiateren er forståelsen av at psykiatrisk teori er reduksjonistisk i den betydning at den er formulert for å diagnostisere og å løse konkrete problemer hos hjelptrengende mennesker, og ikke for å totalforklare menneskelivets kompleksitet. Det er også viktig å huske på at diagnosesystemet reduserer den store variasjonen mellom pasientene, for også innen den samme diagnosegruppen er det til dels store variasjoner. Psykiateren må derfor i hvert enkelt tilfelle supplere diagnosen med en individuell vurdering i et biopsykososialt perspektiv. Pasienter med samme diagnose skal ikke nødvendigvis ha samme behandling.

Anbefalte artikler