Praktisk om behandling av resistent tuberkulose

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis

  Emergency update 2008. 247 s, tab. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 25

  ISBN 978-92-4154758-1

  Dette er en utgivelse som passer for dem som arbeider i tuberkuloseprogrammer og for klinikere som er involvert i behandling av multiresistent og utbredt resistent tuberkulose (MDR-TB og XDR-TB). Den ble første gang utgitt i 2006, og kommer nå i en revidert versjon som kalles «emergency update». Den skyldes for det første at man nå legger til grunn at alle pasienter med antatt eller mistenkt resistent tuberkulose bør testes for medikamentfølsomhet. For det andre er det betydelig mer erfaring med behandling av resistent tuberkulose, noe som gjør det enklere å gi generelle behandlingsråd for multiresistent sykdom. For det tredje var det i forrige utgave for lite oppmerksomhet omkring resistensproblemer ved hivinfeksjon. Og sist, men ikke minst – siden forrige utgave har utbredt resistent tuberkulose kommet på agendaen, også med nye behandlingsstrategier.

  I denne praktiske oppdateringen tar man opp forskjellige problemstillingen omkring diagnostikk og behandling av resistent tuberkulose. Kapitlene er korte og oversiktlige, med oppsummeringer i form av tabeller og flytskjemaer, noe som gjør det lett å orientere seg. Det er også et nyttig stikkordregister som tjener samme formål. Det hele er basert på en slags hvordan-gjøres-dette-mal, og man trenger ikke lese fra perm til perm for å finne hjelp til å løse konkrete problemer.

  Det er et eget kapittel om behandling av resistent tuberkulose under spesielle omstendigheter, som graviditet, amming, ved kronisk sykdom og hos barn. I tillegg er et helt kapittel viet tuberkulose og hiv og de spesielle behandlingsutfordringer dette byr på, blant annet er det en meget nyttig tabell over additiv og overlappende toksisitet ved antiretroviral behandling og antituberkuløse medikamenter.

  Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis blir neppe lest av mange, men sikkert desto mer av dem som har resistent tuberkulose som del av sitt arbeid og ansvarsområde. Dette bør være en selvfølgelig del av biblioteket i enhver infeksjonsavdeling og poliklinikk der man diagnostiserer og behandler tuberkulose. Og – kanskje best av alt – den kan fritt lastes ned i sin helhet fra WHOs hjemmeside. Herved anbefalt!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media