Odd Mørkve

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Mørkve

Odd Mørkve
05.11.2009
Verdens helseorganisasjon Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis Emergency update 2008. 247 s, tab. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 25 ISBN 978-92-4154758-1 Dette er en...
Odd Mørkve
10.09.2009
helseorganisasjon, Verdens Anti-tuberculosis drug resistance in the world Report nr. 4. 151 s, tab, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 30 ISBN 978-92-4156361-1 Målgruppen for denne rapporten er først...
Knut Skaug, Odd Mørkve, Amund Gulsvik
10.08.2001
Det foreligger retningslinjer for behandling av forverring av obstruktive lungesykdommer fra en rekke internasjonale og utenlandske faglige institusjoner (1 – 10). Retningslinjene varierer noe (tab 1...