Komprimert kirurgi i lommeformat

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Aziz, O

Parkayastha, S

Paraskeva, P

Hospital surgery

Foundations in surgical practice. 854 s, tab, ill. New York, NY: Cambridge University Press, 2009. Pris USD 54

ISBN 978-0-521-68205-3

Denne utgivelsen er beregnet på medisinstudenter og unge (turnus)leger i utdanning. Forfatterne er hovedsakelig basert i London (St. Mary’s Hospital) og noen andre steder på den britiske øygruppen. Hospital surgery er ikke unik i format, det finnes allerede flere «lommebøker» på markedet der man kort prøver å gjengi et kirurgisk kompendium. Også denne tar for seg «alt» innen kirurgi, fordelt på seks deler (Part I. Peri-operative care, Part II. Surgical emergencies, Part III. Surgical disease, Part IV. Surgical oncology, Part V. Practical procedures, investigations and operations, Part VI. Radiology). Det hele avsluttes med en sjuende del, som inneholder en del vedlegg og kortere kompendier (bl.a. enkelte formler, referanseverdier for laboratorieanalyser og en introduksjon til statistikk).

Det hele er trykt på solid papir og innbundet med myke permer og vil kanskje gå ned i en frakkelomme, men med nesten 900 sider og en vekt på knappe kiloen er dette nok ikke direkte behagelig ballast. Som andre «lommebøker» skal denne også være god å ha før eksamen. Deri ligger kanskje den største nytteverdien, mer enn som oppslagsverk for klinisk praksis. Over 170 illustrasjoner i gråtoner og mer enn 70 tabeller og flytdiagrammer er med å brekke opp en ellers referatpreget tekst. Innholdet er preget av å være tilpasset britiske forhold. Det er en utstrakt bruk av forkortelser, noe som gjør teksten relativt tungt tilgjengelig. Et lovende forord diktert av professor sir Ara Darzi bøter ikke på disse forholdene, i hvert fall ikke for norske lesere.

Tatt i betraktning at den nesten er for stor til å falle bekvemt ned i en frakkelomme, men for liten til å kunne legges behagelig på en lesepult, vil jeg i utgangspunktet anbefale leserne å undersøke hvilke andre lomme- eller lærebøker i kirurgi for medisinstudenter og unge vordende kirurger som finnes på markedet.

Anbefalte artikler