Knapt om immunologiske nevromuskulære sykdommer

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Pourmand, R

Immune-mediated neuromuscular diseases

Frontiers of neurology and neuroscience. 170 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 198

ISBN 978-3-8055-9141-6

Denne relativt korte og lettleste boken gir gjennom ti kapitler en innføring i de vanligste og viktigste immunmedierte nevromuskulære sykdommene: akutte og kroniske nevropatier, vaskulitter, autoimmun autonom gangliopati, myastenia gravis og andre myastenier, myositter og autoimmunt stivhetssyndrom/stiff person syndome. Den er egnet som en innføring i disse sykdommene for spesialistkandidater i nevrologi og for andre leger som kommer borti pasienter med slike sykdommer. Teksten er imidlertid i mange tilfelle for knapp for lesere som virkelig ønsker å gå i dybden.

Med unntak av kapitlet om autoimmunt stivhetssyndrom, som er skrevet av to briter, er alle kapitlene skrevet av amerikanske nevrologer. Jeg stusser over at mange av forfatterne knapt har registrert artikler vedrørende emnene de skriver om i PubMed. Forfatterne er derfor i liten grad ledende internasjonale kapasiteter på sine respektive områder, hvilket man burde kunne forvente i en slik utgivelse. Dette er ikke minst viktig når det gjelder sjeldne tilstander der det ikke foreligger gode kliniske studier av alle aktuelle behandlingsmuligheter og forfatternes personlige erfaring og innsikt derfor er av særlig interesse. Jeg synes også redaktøren har vært litt for passiv i forhold til lengde og utforming av de ulike kapitlene. Det virker for eksempel litt underlig at det brukes nesten dobbelt så mye plass på en så sjelden tilstand som autoimmunt stivhetssyndrom som på de vanligere og svært viktige akutte nevropatiene.

I likhet med andre kapitler i Frontiers of neurology and neuroscience-serien er alle kapitlene i Immune-mediated neuromuscular diseases indeksert i PubMed. Mange medisinske biblioteker abonnerer på fulltekstversjonene av serien. Innholdet er derfor lettvint og gratis tilgjengelig for den som er tilkoblet et større medisinsk bibliotek. De fleste potensielle lesere trenger derfor ikke betale den relativt stive prisen på over 1 000 kroner.

Anbefalte artikler