Ambisiøs bok om kognitiv behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Staff, PH.

  Når plager blir sykdom

  Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser. 121 s, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-7634-785-2

  Peer H. Staff er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, han er tidligere avdelingsoverlege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og har vært med på å bygge opp et utdanningsprogram i kognitiv atferdsterapi (CBT) for fysikalskmedisinere. Målgruppen for denne utgivelsen er uklar, men den er best egnet for somatikere med interesse for håndtering av diffuse sammensatte lidelser.

  Det er fire deler: Fra plager til sykdom, Implementering av kognitiv atferdsrettet behandling i klinisk praksis, CBT og arbeidsrettet rehabilitering og et forslag til «undersøkelsesbatteri for subjektive helseplager». Staff vil mye her, kanskje for mye. Når plager blir sykdom er ambisiøs med en fortung konseptvurdering av plager, sykdom og sykdomsutvikling. Forfatteren forsøker å operasjonalisere hva som skal behandles, men benytter begrepene «sammensatte lidelser» og «subjektive helseplager» om hverandre.

  Han gjør en grundig drøfting av sykdomsutvikling i lys av filosofiske og litterære betraktninger. Undertegnede savner likevel Banduras «self-efficacy»-teorier og Vlayen & Lintons «fear-avoidance»-modell. Han kommer videre inn på historiske diagnoser, sosiologiske betraktninger om helse og uhelse som funksjon og det at summen av plager i den norske befolkningen synes å være uendret. Denne teoretiske delen er interessant, spesielt betraktningene om helse som funksjon, men den tar for stor plass i forhold til selve implementeringen av den kognitive atferdsrettede behandlingen.

  Staff er god når han knytter forbindelsen fra betraktningene om plager og sykdom til den praktiske implementeringen av kognitiv atferdsterapi og anvender Ursin & Eriksens stressmodell fra 2004, «cognitiv activation theory of stress» (CATS), til dette. På side 44 heter det at «kognitiv behandling går ut på å utfordre pasientens tanker». Dette gjelder nok for Becks klassiske annengenerasjons kognitive atferdsterapi, mens tredjegenerasjonens ikke har dette. Han kommer med flere gode praktiske eksempler på kognitiv atferdsterapi både ved utredning og behandling, og denne delen kunne gjerne vært lengre. Kognitiv trening nevnes for øvrig som et genuint element fra Phil Parkers ME-kurs Lightning Process, inspirert av nevrolingvistisk programmering, men er egentlig en kjent teknikk innen kognitiv atferdsterapi som betegnes som «cognitiv rehearsal».

  Forfatteren bruker ofte ord som «synes» uten referanser. Noen referanser er også utdaterte. Figurene har en tendens til å dukke opp uten at det er referert til dem i teksten, og undertegnede savner stikkordliste. Det avsluttende vedlegget med forslag til undersøkelsesbatteri for subjektive helseplager kan diskuteres, men personlig savnet jeg livskvalitetsmålet SF36.

  Dette er en spennende, men for ambisiøs utgivelse som omhandler vanskelige og viktige problemstillinger. Det er likevel positivt at det nå har kommet en bok for somatikere om psykologisk kognitiv behandling av sammensatte lidelser. Dette er uttrykk for at utelukkende somatisk tilnærming er utilstrekkelig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media